Publicerat 

Thursdays in black

TIB

 

Equmeniakyrkan stöttar Kyrkornas Världsråds kampanj ”Thursdays in black” (torsdagar i svart). Här svarar vi på lite frågor om vad, hur och varför.

Vad är Thursdays in black?

Initiativet togs av Kyrkornas Världsråd på 1980-talet som en form av fredliga protester mot våldtäkt och våld – i synnerhet det som sker i samband med krig och konflikter. Men kampanjen vill utmana grundorsakerna, som att sätta fokus på attityder som orsakar våldtäkt och våld.Alla ska kunna röra sig fritt i samhället. Ingen ska behöva vara rädd för att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel, eller diskriminering som grundar sig på vilket kön eller sexuell läggning man har.Strukturerna finns i alla länder, i alla samhällsklasser. Genom denna kampanj vill vi stötta våra systrar, som bär ärren av våld, osynliga och synliga, i Syrien, Palestina och Israel, Egypten, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan och här i Sverige.

Hur genomförs kampanjen här i Sverige?

Varje torsdag klär man sig i svarta kläder. En enkel men symbolisk handling. För att visa att man är en del av en global rörelse. Ju fler vi blir desto tydligare blir protesten. Och fler frågor kommer att ställas om vad Thursdays in black är och vad det står för. Problemet med våld mot kvinnor kan på ett naturligt sätt komma upp till diskussion.Det blir också en påminnelse för den som inte är drabbad, som lever i en mer skyddad miljö, kanske med större jämställdhet, att det finns de som inte har samma trygghet eller självklara skydd. Equmeniakyrkan försöker steg för steg bli tydligare i kampanjen, och få fler att ansluta sig.

Varför deltar Equmeniakyrkan i kampanjen?

”Som kristna är vi kallade att vara salt o ljus (Matt 5 13-14). I ord o handling upprättade Jesus människor. Jesus gick konsekvent kärlekens väg, stod upp för ickevåld och protesterade mot förnedring och förtryck. Berättelsen om den barmhärtige samariern är en berättelse om hur Gud är och hur vi som kristna ska leva (Luk 10: 30-37). Berättelserna om hur Jesus mötte människor, barn, kvinnor, andra folkgrupper – utmanar oss till samma generositet o engagemang. De minsta, de slagna, de förtryckta (Matt 25: 35-40) har en särskild plats i Guds hjärta.

Kyrkan ska vara en röst som tydliggör orättvisor. Som står upp och tydliggör orättfärdighet. Vi är alla en del av samma kropp, och när någon del av den far illa är det allas ansvar att försöka motverka lidande.
I världen finns många orättvisor. En av dem är våldet mot kvinnor, och Equmeniakyrkan vill vara en del av den globala kyrkans arbete för att motverka detta. Vi har partnerkyrkor i länder i konflikt, där våldet mot kvinnor, och barn, är en del av de dagliga säkerhetsriskerna. Vi har ett ansvar att tydligare lyfta och jobba emot detta. Och nya rapporter visar att kvinnor i Sverige utsätts för ett  könsbaserat våld. Verbalt och psykiskt.
Här har vi som kyrka ett viktigt uppdrag att motverka de attityder som ligger till grund för detta.

 

Vill ni som kyrka beställa knappar?

Du kan nu ge konkret stöd till Equmeniakyrkans insamling för Kyrkornas Världsråds arbete med att utrota våldet, framförallt mot kvinnor men på längre sikt våldet i alla dess former. Kampanjknappar finns att beställa hos vår distributör Tingstad Papper och levereras i påse med 10 st i varje samt 5 bokmärken med information (samma text som återfinns på vår hemsida). Varje påse kostar 100 kr plus adm avgift. Beställningen kan enklast göras via Tingstad webshop Enskilda personer som inte har inloggningsuppgift dit kan få hjälp via Sara Johansson (031-7072070).

Kanske vill ni ha med knappar vid aktiviteter i kyrkan, samlingar för daglediga, i ungdomsgruppen, med konfirmander, i skolor m.m. under hösten och sälja för en tjuga eller valfri högre summa. De extra pengar ni då samlar in skickar ni som gåva direkt till Equmeniakyrkan bg 900-3286, ange konto 43150 Kyrkornas Världsråd.

 

per-liggande[1]” – Vi ska alltid stå upp emot våld och ojämlika strukturer, och detta är en kombination av båda.”
Läs intervjun med Per Westblom, koordinator för samhälle och församlingsutveckling, om hur han ser på Thursdays in black

 

 

 

 

Vill du läsa mer? På Equmeniakyrkans hemsida finns följande:
Svartklädd för att bekämpa våldet
För en värld utan övergrepp och våld
Nyambura Njoroge – Kyrkornas Världsråd
Thursdays in black
Maria stödjer Thursdays in black
Thursdays in black – informationsblad
Thursdays in black – informationsblad – för utskrift