Tips & råd från körförbunden

Fem av Sveriges körförbund har tillsammans tagit fram följande tips och råd till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten.

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 november, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Tip & råd i coronatid från körförbunden

Vilken glädje det är att vi kan börja träffas och sjunga igen, även om det blir annorlunda på många sätt! I uppstartstider för körverksamheten har det kommit många frågor till våra körförbund utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körsång.

Equmeniakyrkans sångarförbund, Föreningens Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund och UNGiKÖR har tillsammans tagit fram följande tips och råd till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten.

Vi hoppas att detta kan ge stöd och skapa större trygghet för alla.
Vi vill uppmuntra till att använda denna period till fördjupning på olika sätt. Fundera över vad kören kan tjäna i nya insikter, förhållningssätt och arbetsmetoder.

Vid körsång är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ett avstånd på 2 meter mellan de som sjunger. Vår tolkning av detta är att det gäller all sång med liknande intensitet och omfattning eftersom salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Vid en gudstjänst kan den gemensamma sången vara av olika karaktär. Det är rimligt att tänka att ju intensivare och längre sången pågår, desto längre avstånd behövs för att minska risken för smittspridning.

Det är viktigt att betona att församlingen själv ansvarar för att dess gudstjänster kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom information och adekvata åtgärder.

Ladda ner råden som PDF