Tips & råd från körförbunden

Fem av Sveriges körförbund har tillsammans tagit fram följande tips och råd till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten.

Tip & råd i coronatid från körförbunden

Vilken glädje det är att vi kan börja träffas och sjunga igen, även om det blir annorlunda på många sätt! I uppstartstider för körverksamheten har det kommit många frågor till våra körförbund utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körsång.

Equmeniakyrkans sångarförbund, Föreningens Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund och UNGiKÖR har tillsammans tagit fram följande tips och råd till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten.

Vi hoppas att detta kan ge stöd och skapa större trygghet för alla.
Vi vill uppmuntra till att använda denna period till fördjupning på olika sätt. Fundera över vad kören kan tjäna i nya insikter, förhållningssätt och arbetsmetoder.

Ladda ner råden som PDF