Publicerat 

Tjänstepension

Det är församlingens ansvar att alla anställda rapporteras in till gällande tjänstepensions- och försäkringslösningar. Equmeniakyrkan administrerar via Repet Pension två tjänstepensionslösningar. ITP1 via Collectum och Equmeniakyrkans tjänstepension som är en garantipension.

För dig som tillhör Equmeniakyrkans tjänstepension kan du läsa hur den räknas ut här.

Kontakta oss om du vill veta mer om vilken pensionslösning du tillhör.

Kontaktpersoner

Brigithe Törneke
08-580 031 15

Lars Andersson
08-580 031 21

Mailadress vid frågor om försäkring/pension
pof@equmeniakyrkan.se