Publicerat 

Tjänstepension

Det är församlingens ansvar att alla anställda rapporteras in till gällande tjänstepensions- och försäkringslösningar. Equmeniakyrkan administrerar via Repet Pension två tjänstepensionslösningar. ITP1 via Collectum och EK Pension som är en garantipension.

Vill du veta mer angående vilken pensionlösning du tillhör, så hör av dig.

Kontaktpersoner

Brigithe Törneke
08-580 031 15

Lars Andersson
08-580 031 21

Mailadress vid frågor om försäkring/pension
pof@equmeniakyrkan.se