Gudstjänst med nattvard

Välkommen att fira gudstjänst och nattvard med oss nu på söndag.

Niclas Lindén predikar.

Kyrkkaffe etter gudstjänsten.

Vi ses kl 11. Varmt välkomna!