Gudstjänst söndag 22. oktober

Välkommen att fira gudjstjänst med oss nu på söndag kl 11.

Mogens Nielsen predikar och Elvira & Hannah sjunger.

Nattvard under gudstjänsten.

Servering efteråt.

Varmt välkomna!