Mangsgården

Mangsgården är församlingens sommarhem.