Samling med Psykologen Alf B Svensson i Equmenikakyrkan Årjäng

Lördagen 28 oktober är vi inbjudna till samling Psykologen Alf B Svensson i Equmeniakyrkan i Årjäng kl 17.

Tema : ”Våga vara förälder” och ”Håll kärleken levande”.