Tid för bön

Är Du dagledig? Ta Dig en tur till kyrkan för morgonandakt. Vi träffs uppe i lilla salen för samtal och bön.