Kraft i bönen

Vi tror att bön kan förändra en människas liv och därigenom påverka en hel värld!

Varmt välkommen att att vara en del i detta viktiga arbete

som kommer att stärka Dig och dem vi ber för!

Pga pandemin kan vi inte träffas fysiskt just nu. Men vi fortsätter att be tillsammans.