Välkommen att delta i bokcirkeln – Den kyrka växer som …

Publicerat 

Töreboda Missionskyrka.
Är Du en av dem som undrar vart församlingen är på väg när parentationerna avlöser varandra?
Eller tillhör Du dem som ber om väckelse i vårt land?
Är Du kanske övertygad om att det var bättre förr?
Eller längtar Du efter mer av Andens gåvor i ditt liv?
Tillhör Du den skara människor som ”helt saknar möjlighet” att bidra?
Kanske längtar och ber Du om en växande församling?
Oavsett hur just Du är funtad är Du hjärtligt välkommen att delta i vårens bokcirkel där vi med utgångspunkt från Carl-Erik Sahlbergs bok Miraklet S:ta Clara tillsammans läser, inspireras och samtalar kring de erfarenheter Carl-Erik fått genom att leva ut kärleksbudskapet om Jesus Kristus i praktisk handling – att man utifrån missionshistoriens erfarenheter kan få domnande och döende församlingar att växa!