Temadag om Anden och församlingen

Publicerat 

Söndagen den 1 mars gästas vi av Mikael Tellbe från Örebro. Mikael är en populär talare och har b l a medverkat under flera Hönökonferenser där han med sitt lättsamma sätt förvandlat de förr så många gånger ”törra” bibelstudierna till spännande och levande berättelser med hög igenkänningsfaktor!

Vi har slängt till Mikael några riktiga köttben från vår egen församlingsgemenskap – men de skulle lika gärna kunna vara hämtade från någon av de tidiga församlingarna vi möter i Nya Testamentet.
Inte desto mindre är dessa frågor något av de viktigaste för en kyrka som vill vara brobyggare – utan empatiskt tänkande/ agerande dämpas ljuset!
• Hur skapar vi ett gott församlingsklimat?
• Kärlekslöst beteende – vad är det?
• Dömande kommentarer/ kritik mot varandra. Har du inget positivt att säga så säg det inte, bättre att lyfta varandra än att sänka
• Men också: Att tolka varandra positivt såväl som att bemöta varandra positivt
• ”Familjens baksida” – när vi tar varandra för givet

Se detaljerat program för dagen i kalendern 1/3.

Välkommen!!