Askonsdagen

Bön och fasta

Askonsdagen

17–20 februari

Tema:
Bön och fasta

Författare:
Liselotte J Andersson, pastor och evangelist, Horla

Söndagens texter:
Jesaja 58:4–9, Jakobsbrevet 2:14–17, Matteusevangeliet 6:16–18, Psaltaren 32:1–5

Läs Bibeln här

Kanske har det med stigande ålder att göra, men mitt behov av koncentration blir allt större. Det är därför jag slår mig ner hos Marta och Maria i Betania. Jesus är också där och det han säger är smått chockerande: ”Bara en sak behövs”. (Luk 10:38–42)

Vad är då detta enda? Att i Jesu närhet bli den älskade, för att i hans sällskap bli den älskande. Det är evangeliets kärna. Inget mer behövs. ”Vi älskar därför att han först älskade oss”. (1 Joh 4:19). Vad är det vi älskar? Alla vi som kan Johannes 3:16 utantill vet svaret: ”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son.”  Ingen kan älska vår värld utan att ständigt förundras och förstummas av tacksamhet. Ingen kan heller älska vår värld utan att gråta och koka av vrede. Den som älskar världen vill ställa till rätta, vill förändring, vill både  be och ge. Det är på alla sätt lovvärt! Ändå, innan vi kavlar upp ärmarna en gång till: Låt oss böja våra knän så att den stora rättfärdigheten och barmhärtigheten kan lysa in i vårt liv där det bäst behövs. Den stora fastan visar väg genom död till liv. Därför går vi (om möjligt) till Askonsdagens mässa och underkastar oss den dagens något märkliga liturgi och symbolik.

Den som vill göra allting rätt har sparat palmkvistar från den senaste palmsöndagen. Nu blir dessa grenar till aska, men det går lika bra med kvistar från en nordisk björk, eller något annat träd som vill bidra. Ett kors, blandat av aska och olja, tecknas på vår panna och vi hör orden: ”Kom ihåg, o människa att du är stoft och åter ska bli stoft. Omvänd dig och tro evangelium”! Om världen ska vända om måste ju några ta täten tillsammans med Jesus. Så vi går upp till Jerusalem” i heliga fastetider. ”Söndag för söndag passerar vi olika stationer, såsom ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”. Så småningom tänds ett gryningsljus, i väntan på den stora soluppgången: Bebådelsen!

Medan vi går, ber vi för världen och vår kärlek växer. När nu ”bara en sak behövs” kan vi lätta på bagaget och öva oss i att avstå när det gäller mat, tid och konsumtion. Vi glömmer inte att en rätt fasta är sund, måttlig och frivillig. Ja, vi är dödliga, men vi tror också evangelium. Varje söndag bryter vi fastan och firar, därför att vi hör ett rykte från framtiden. Det handlar om en tom grav.

En bön för varje dag i fastan

ONSDAG: Herre, låt vår kärlek växa under denna fastetid, så att vi kan avgöra vad som är väsentligt. (Fil 1:9)

fastan #2

TORSDAG: Herre, du som genom Jesus Kristus försonade hela världen med dig själv: Låt försoningens ljus lysa in i mitt eget liv. Låt detta ljus omsluta dem jag ber för idag. (2 Kor 5:19) 

fastan #3

FREDAG: Herre, hjälp oss att höra skapelsens rop. Lär oss att avstå det som förgiftar och förstör. Visa oss hur vi kan handla och be i smått och stort. (Rom 8:22, 26)

fastan #4

LÖRDAG: Herre, om korset är ett kärleksbevis från dig till din värld. Hjälp oss att förstå. Låt oss få leva av din kärlek så att vi med och utan ord kan berätta för någon som söker en kärlek utan svek. (Rom 5:8)