Tredje söndagen i fastan

Kampen mot ondskan

Tredje söndagen i fastan

7–13 mars

Tema:
Kampen mot ondskan

Författare:
Robert Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan Göteborg

Söndagens texter:
Första Samuelsboken 17:40–50, Efesierbrevet 5:1–9, Lukasevangeliet 11:14–26, Psaltaren 25:12–22

Läs Bibeln här

”När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”

Fastan är en tid som jag behöver. För inom mig finns motstridiga tankar, avsikter och känslor som tävlar om uppmärksamheten och ibland vet jag inte vilken riktning jag ska ta i livet. Djupast sett längtar jag efter helhet. Men det är så mycket som splittrar. Och jag kan se att skillnaden mellan splittring och helhet ofta handlar om förmågan att kunna urskilja det viktigaste från det viktiga – inte mellan gott och direkt ont. Fastetiden är en hjälp för mig att urskilja det viktigaste från det som bara är viktigt och så ta några steg mot helhet.

Vad innebär det att ta steg mot helhet? Kanske att mer och mer vilja en enda sak: Ge och ta emot kärlek. Men det är en kamp att ta de stegen. Varje dag kämpar jag med motsatsen till kärlek som är kontroll. Jag kämpar med att inte styra livet och de som jag har runt omkring mig.

I dagens text möter vi en kort berättelse från Jesus om vad som händer en oren ande som är utdriven. Vi läser att anden liknar ett hemlöst väsen som under ett besök i vattenlösa trakter, det vill säga obeboeliga platser i ökentrakter, inte funnit någon oas att bosätta sig i. Därför återvänder anden till den tidigare välordnade bostaden. Vad är det för bostad? Vi läser orden ”mitt hus som jag lämnade”. Huset är alltså ockuperat av den onda anden. Och denna bosättning kan förvärras genom att sju andra, värre än den första, följer med in och slår sig ner där. Slutet blir värre än början.

Vem handlar berättelsen om egentligen? Teologen NT Wright menar att om det vore en individ som berättelsen åsyftade, kan man undra vad det ska vara bra för om slutet blir värre än början. Wright menar att huset som beskrivs är ett samhälle, Israel, som likt en besatt person har blivit renad genom olika reformer. Men det är först när Guds levande närvaro får bli närvarande hos dem, som Israel inte längre blir sårbara för all ondska som med all säkerhet kommer tillbaka. Och det är personen Jesus som de behöver ta emot som Messias. Då landar Guds kärlek mitt ibland dem och de kan stå emot återkommande ondska och svårigheter.

Detta är också en berättelse om ditt och mitt livs dramaturgi just nu. Kampen mot ondskan i våra liv kan bara vinnas genom kärlek. Även vi behöver Guds kärlek, för att kunna ta några steg från splittring till helhet. När livet rusar på tycker vi oss inte ha tid att lyssna till våra djupa behov av helhet. Vi ger upp kampen och förmår inte att välja bort det som kommit mellan oss och kärleken, det som splittrar, även om vi djupast sett längtar efter det. Men det finns alltid hopp. Gud, som är kärlek och helhet, bor inom dig och är ett säkert skydd mot allt det som splittrar. Guds kärlek är där för dig särskilt när du är på botten. När du är nära att ge upp. När livet har gått sönder. Då tar Guds kärlek emot dig, lyfter dig, bär dig och ger dig nytt liv mitt i kampen.


Gud, låt kärleken bli vår källa och vårt livsmål, låt tron blir vägen som för oss dit och låt hoppet ge oss vilja och kraft att våga gå framåt i livet trots osäkerhet och rädsla. Amen

En bön för varje dag i fastan

MÅNDAG: Jesus Kristus, du har gett ditt liv för oss för att vi inte ska leva för oss själva, utan för dig som har dött och blivit uppväckt för oss. Låt allt som är jag, försonas med allt som är du. Amen

TISDAG: Gud, låt mig idag få kontakt med mitt hjärta, där du redan väntar på mig med öppna armar. Amen

ONSDAG: Gud allt som vi är, är din gåva till oss, må allt som vi gör bli vår gåva till dig. Amen

TORSDAG: Jesus Kristus, gör oss så trygga i din kärlek att vi inte strävar efter att synas, så präglade av ditt väsen att vi inte bryter av det knäckta strået eller släcker den tynande lågan. Så ett med dina intressen i världen att allt vi är och gör blir en bön: Kom med ditt rike. Amen

FREDAG: Gud, låt oss stanna kvar i din kärlek. Låt våra liv berätta goda livsberättelser som hjälper vår omgivning att se vad som är vackert här i livet. Vad som är värt att leva och dö för. Amen

LÖRDAG: Jesus Kristus, Du är min outsägliga glädje. Inför din heliga närvaro öppnar jag mitt hjärta och böjer mig under din starka hand. Låt härlighetens Ande vila över mig, den Ande som förvandlar lidandet och frigör nådegåvorna, så att jag i allt kan tjäna och förhärliga dig. Amen