Midfastosöndagen

Livets bröd


Midfastosöndagen

14–20 mars

Tema:
Livets bröd

Författare:
Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson, ungdomsledare i Nimbuskyrkan, Öckerö

Söndagens texter:
Andra Kungaboken 4:42–44, Andra Korintierbrevet 9:8–10, Johannesevangeliet 6:1–15, Psaltaren 107:1–9

Läs Bibeln här

Söndagens evangelietext kallas traditionellt för Livets bröd. Vi läser i Johannesevangeliet om Jesus och brödundret. Vi är  mitt inne i fasteperioden. Någon kanske fastar från mat och en annan från exempelvis sociala medier. Oavsett vad och hur vi gör så är vi i en period där vi får ta tid i bön för att göra så som Jesus gjorde: lyfta blicken. Jesus lyfter blicken och ser att det kommer mycket folk, lärjungarna blir antagligen smått förvirrade när Jesus frågar hur alla dessa människor ska mättas. Lärjungarna ser sig om, ser på sina omständigheter, förutsättningar och inser att det som de har inte räcker.

Vi har varit och är i en period där det är lätt att fastna med blicken på omständigheterna. Det har varit svårt att lyfta blicken,  se brett och långsiktigt när ingen vetat hur morgondagens restriktioner och situation kommer att se ut. Men Jesus vänder sig till Gud och tackar. Vi kan få lyfta blicken mot Gud, överlåta oss och lita till honom. 

Vidare i Johannesevangeliet 6:51 säger Jesus ”Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen ska leva.”

Jesus ord är en påminnelse till oss, att hans ”kött” (han själv) är brödet som han ger  till världen för att vi ska få leva.  Livet är mer än maten vi stoppar i oss. Vi behöver Jesus.

Personligen tycker jag det har varit svårt att förstå nattvarden.  Inte ens teologin kan helt och fullt reda ut nattvardens mysterium. Det mysteriet har existerat genom tider och traditioner. Nattvarden är något som förenar hela den världsvida kyrkan, ”eftersom brödet är ett enda, är vi – fast många – en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd”, (1 Kor 10:17). Oavsett om synen skiljer sig i olika traditioner är firandet av nattvarden en del av det kristna livet. Texterna om brödundret och Jesus som livets bröd har hjälpt mig vidare i funderingarna kring nattvarden.

Bilden av att Jesus tar det som finns, bröd och fisk, tackar Gud, och det räcker till alla de människorna som samlats, och det blir över. Det ger mig känsla av enhet. Jesus förenar oss med resten av kyrkorna i världen i sin kropp, som sin församling. Vi alla tar del av samma kärna, samma bröd, samme Jesus.

Jesus kom till världen, som livets bröd, för att vi ska få liv. Han har kallat oss att gå ut i världen, dela budskapet, möta människor och döpa dem. Vi får komma som vi är, med våra begränsningar och vår ofullkomlighet till Jesus. Liksom i brödundret, tar Jesus det vi kommer med, välsignar och ger ut. Där våra begränsningar sätter stopp, där får Jesus ta vid. Genom Jesus kan vi få älska och be för världen.


Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Så skall de befriade säga, de som Herren befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar, de fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga, och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott. (Ps 107:1-9)

En bön för varje dag i fastan

MÅNDAG: Herre, Tack att vi får komma inför dig som vi är. Tack för din nåd som gör oss rättfärdiga. Tack Jesus Kristus för att du kom till världen och att vi får ta emot dig. Fader du ser våra bröder och systrar runt om i världen. Bevara och beskydda dem. Du ser utmaningarna och behoven de möter, var med dem i det. Hjälp oss kristna att älska och be för de människor vi möter. Fyll oss med den Helige Ande och ge oss av din kärlek, ditt hopp och ditt ljus att ge vidare till människor. I Jesu Kristi namn. Amen

TISDAG: Tack Jesus för att du är alltigenom god. Tack för att du är större än omständigheterna vi ser. Herre hjälp mig att inte uppslukas av allt elände jag ser. Tack för att du kan gör något nytt i det som känns svårt. Hjälp oss att lyfta blicken och byta fokus. Låt mig fyllas av ditt hopp och framtidstro. Jag lägger denna dag i dina händer. I Jesu namn. Amen

ONSDAG: Min Gud min Gud, vart är du? Varför känner jag mig övergiven av dig? Fiendens lögner härjar inom mig. All press stressar mig. Mitt psyke orkar inte mer. Jag drunknar i press och ångest. Jag drunknar i mina känslor som tynger mig. Jag ropar till dig, rädda mig Herre! Dra mig nära dig, dra mig ombord igen. Hjälp mig se klart, hjälp mig att må bra. Möt mig, förbarma dig över mig, vänd ditt ansikte till mig. Kom Jesus, jag ber dig. Amen

TORSDAG: Bön från Ghana: Herre, vår himmelske fader, Du hör när vi ber här i ______________. Du hör våra bröder och systrar, som ber i Afrika, i Asien, i Australien, i Amerika och i Europa. I bönen är vi alla förenade till ett. Vi prisar och ärar dig, vi ber dig att vi rätt må kunna utföra vårt uppdrag: att vittna och älska i våra kyrkor och över hela världen. Ta nådigt emot våra böner,även när de är något underliga. Vi prisar dig och tillber dig genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen

FREDAG: Tack för att du alltid ser oss, och hör när vi ber. Herre jag vill lägga _______ i dina händer. Herre du ser vad _________ kämpar med, jag ber om ditt beskydd och din omsorg över _______. Kom och omfamna ______ , kom med ditt ljus och din närvaro. Låt _______ känna sig buren av dig. Tack för att du älskar och förbarmar dig över _________. I Jesu Namn. Amen

LÖRDAG: Gud, du som lever och bor i varje människa, och själv är vinstocken, den levande källan till våran blomstring. För oss, i tider av sorg och ångest, djupare in i den kärlek som lär oss att leva våra liv i öppenhet mot skapelsen och våra medmänniskor och påminn oss om dina egna ord, att förbli i mig, så förblir jag i er. Herre, låt orden, ”Helgat varde ditt namn”, i Fader vår bli ett uttryck om att ditt namn ska få bli helgat i oss. Så att kyrkans gemenskap, genom undret i nattvarden, stärker oss till att förmedla din kärlek och nåd genom tid och rum. Amen