Bebådelsedagen

Guds mäktiga verk

Bebådelsedagen

21–27 mars

Tema:
Guds mäktiga verk

Författare:
Gun Gustafsson, missionär och pensionär, Årjäng

Söndagens texter:
Jesaja 7:10–14, Romarbrevet 8:1–4, Lukasevangeliet 1:26–38, Psaltaren 147:7–15

Läs Bibeln här

I bebådelsen uppenbarar sig ängeln Gabriel för Maria och berättar att hon skall föda Guds son. Vi firar jul nio månader senare. Vid bebådelsen börjar det nya förbundet. Dialogen mellan ängeln och Maria är viktig, ett eko från Herrens möte med Sara (1 Mos 18:9–15): ”Inget är omöjligt för Gud” får Maria veta. ”Var inte rädd!” Ändå, vilken chock för den unga Maria! Det är helt naturligt med en reaktion av rädsla. Änglabesök utan förvarning! I himlen är det ändå sedan länge förberett. Maria visar mod och tro då hon ger sitt löfte. Detta löfte förbinder Gud och människa. (Jes 57:15). När Gud griper in sker det oftast oväntat, och då Maria säger sitt ja anas undret att Gud blir människa.

Att dela en glädje är lika viktigt som att dela en sorg. Maria söker upp sin släkting Elisabet och får sin upplevelse av Gudsmötet bekräftat. Att bli förstådd ger en fördjupad tillit. (Luk 1:39–45) Nu brister Maria ut i lovsång, den som kallas Magnificat. En lovsång inspirerad av Anden och fylld av profetior från Gamla Testamentet. Också vi inbjuds till bön med Maria: ”Jag är din, må det ske med mig som du vill”. ”Att vara Guds fiol är något helt annat än att spela fiol för Gud”. (W Stinissen).

Bebådelsetexten gavs mig som meditationstext under en kurs. Hur skulle detta gå till? Under stillhet och lyssnande så kom en mening till mig: ”Du är bärare av ett gudomligt liv”. Jag blev starkt berörd och fylld med glädje. En upplevelse som jag burit med mig. Ja, ”Guds rike är inom er” säger Jesus. Mötet skedde som i Jes 57:15. Vår identitet vilar i Jesu kärlek till oss.

Jag tyckte mig se Guds mäktiga verk många gånger under mina år i Kongo.  Som t ex då ett lejon under 14 nätter gick runt en av våra missionärsbostäder. Missionärerna var hotade till livet av bybor, vilka till slut gav upp och konstaterade: ”Er Gud är starkare än vår”. Evangeliet fick ingång i den lilla byn, en kyrka byggdes och lovsången föddes. En försonad människa är också ett Guds mäktiga verk! ”Inget är omöjligt för Gud”!


Låt oss be med moder Teresa: ”Giv mig o, Gud den mest välsignade gåva jag vet: ett hjärta fyllt av Kristi kärlek”. ”Du är stor, du gör under, du ensam är Gud”. (Ps 86:10).

En bön för varje dag i fastan

MÅNDAG: ”Jag ser upp emot bergen: varifrån ska jag få hjälp?” Ps 121:1. ”Herre, förbarma dig över oss, till dig Herre står vårt hopp. Var vårt stöd varje ny dag, vår hjälp i nödens stund”. (Jes 33:2).

TISDAG: ”Hör hur jag bönfaller dig, hur jag ropar till dig om hjälp”. (Ps 28:2) Du ser de som lider och förföljs för sin tro, låt ditt ansikte lysa över dem! Förbarma dig Herre!

ONSDAG: ”Jesus tänk på mig” (Luk 24:34), ”Låt din kärlek bli min tröst.” (Ps 119:76). ”Vi ber om kraft och styrka åt vår inre människa genom din ande, så att du genom tron kan bo i våra hjärtan med kärlek” (Ef 3:16–17).

TORSDAG: Jag ber dig om nåden att få vara förankrad i försoningen. Hjälp mig att överlåta mig till din kärlek och ta emot uppdraget att tjäna dig, med din Andes hjälp. Tack att du har lovat din närvaro, ditt stöd och din ledning.

FREDAG: ”Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig o Gud” (Ps 42:2). Tack att du vill gå med oss under påskvandringen och hjälp oss att bättre förstå djupet, höjden och bredden i din kärlek. Tack att varken död eller liv kan skilja oss från den kärleken.

LÖRDAG: Herre ge mig mod, vishet och tro på dina mäktiga verk. Välsignad vare du Herre som var trofast intill döden. Låt mig en dag få vara med i ditt rike och sjunga med i den nya lovsången.