Fastan

Fastan 2023 – För världens skull

Askonsdagen 22 februari – Påskafton 8 april

”När ni fastar…” säger Jesus i bergspredikan. Bön och fasta tycks vara en självklarhet för Jesus. Nu går kyrkan in i ”den stora fastan” som är 40 dagar inför påsken. Och vi vill detta år utlysa bön och fasta i Equmeniakyrkan för världens skull.

Oro i världen

Det är så mycket oro och utsatthet i världen. I Ukraina pågår ett våldsamt krig där ondska och förstörelse tvingar människor på flykt ifrån sina hem. Även i Jemen, Syrien och Etiopien pågår krig och människors liv och vardag trasas sönder av våld och ondska. Vi vet också att över 1 miljard människor i vår värld lever med akut fattigdom och att tusentals människor fortfarande dör varje dag på grund av brist på mat och rent vatten.

Vår planet är utsatt för stor press genom utsläpp, konsumtion och överutnyttjande. De ekologiska systemen hamnar ur balans och det ger allt större utslag i klimatet. Extremväder ställer till enorma skador och lidanden runt vår värld och den biologiska mångfalden är starkt hotad.

Bön och fasta i församlingen och enskilt

Det finns mycket att be för i vår värld – och som kyrka vill vi leva med öppna ögon inför nöden. Därför vill vi under årets fasta utlysa bön och fasta i Equmeniakyrkan. Vi vill uppmana församlingar, bönegrupper och enskilda att ta den här tiden för att fokusera på att söka Gud och ropa vårt Kyrie Eleison för världens skull.

Samlas i kyrkan – dela böneämnen via sociala medier eller sms – gör bönelistor och dela upp fastan mellan er i församlingen. Var kreativa i bönen så ber vi tillsammans för världens skull!

promenad

Bönepromenad

Under pandemin gavs möjlighet till 30-minuters friskvårdspromenad varje dag för de anställda i Equmeniakyrkan. Nu vill vi under fastan ge möjlighet till 30-minuters bönepromenad varje dag.

Varje dag presenteras ett böneämne på Equmeniakyrkans sociala medier. Vandra 30 minuter i bön kring detta. Du kan också här nedan ladda ner en pdf och dela ut till de som inte har Facebook eller Instagram.

Vi vill också uppmuntra er församlingar att ge samma möjlighet till era anställda. Och vi vill också uppmuntra medlemmar, ja alla som vill, att haka på en rörelse av bönepromenader. Vandra 30 minuter i samtal med Gud – för världens skull.

Söndagar i fastan – Predikningar

Nytt för i år är ”Söndagar i fastan” med biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius som predikar över söndagarnas teman och texter.

Mer om fastan

Varför fastar vi

Vad är det att fasta?

Det finns många sätt att fasta – att avstå från saker. Vi kan avstå från viss mat, eller avstå från att äta under en viss tid. Vi kan välja att avstå ifrån medier under en tid, för att få tid i avskildhet. Vi kan avstå ifrån konsumtion i någon omfattning. Och vi kan lägga tid, energi och ekonomi för avskildhet, lyssnande och bön, i socialt engagemang, och givande.

Varför ska vi fasta?

”När ni fastar…” sa Jesus. Fastan verkar vara naturlig för Jesus. Det är ett skäl för oss att fasta. Jesus tycks se fastan som en möjlighet för oss, en inbjudan. Vi fastar inte för att ”bli bättre” människor eller visa upp vår hängivenhet, utan för att vi besvarar Guds inbjudan till oss att stanna upp och lyssna in. Så ta chansen att stanna upp lite extra under fastan. Se fastan som en inbjudan.