Bibel-bön

Älska och be för världen

Från Askonsdagen den 17 februari och fram till påskdagen, finns för varje vecka: en betraktelse över veckans tema enligt kyrkoåret, samt de fyra texter som gäller från varje ny söndag och veckan som följer. För varje dag finns också en bön att utgå ifrån och inspireras av. De som skrivit texter och böner är medarbetare i vår kyrka. Några har bett vänner vara med och formulera bönerna. Olika perspektiv, men med ett och samma fokus: Att i Jesu efterföljd: ÄLSKA OCH BE FÖR VÄRLDEN.

Bibel och bön pdf

Ladda ner och skriv ut

De nyskriva texterna har även sammanställts i en utskriftsvänlig PDF. Kanske har du någon i din närhet som inte har tillgång till dator, då kan du ladda ner och skriva ut alla texter här.

Låt orden arbeta

Varför ska vi läsa bibelordet och andra andliga texter? Några svar kan vara att vi får kunskap om Gud, kristen tro och om kristen gemenskap. Ett än viktigare skäl att läsa dessa texter är att vi inte bara läser för att vi ska ha något att göra och arbeta med i våra tankar. Vi läser för att orden ska få arbeta med oss.

Den andliga läsningen syftar till att förvandla oss så att vi än mer får likna Jesus. Orden vill beröra vårt hjärta, forma vårt inre och väcka viljan att älska och följa Mästaren. De vill leda oss till heliga vanor, sinnesändring och, kanske vad vi brukar kalla omvändelse och helgelse på kristendomska.

”Den andliga läsningen syftar till att förvandla oss så att vi än mer får likna Jesus.”

Läs med hjärtat

Ofta är andliga texter melodier som tar lite tid och engagemang att lyssna in. Därför är ett gott råd att läsa små stycken åt gången och ta god tid för varje mening. Att försöka närma sig innehållet mer med hjärta och själ, än med tanke och förstånd.

Låt läsningen föregås av bön om Andens ledning. Då kan orden få liv och mening på de mest överraskande och klargörande sätt. Därför är det inte fel att läsa med pauser, bön och att igen och igen upprepa samma mening för att låta den sugas upp i hjärteporerna. Vi strävar inte efter informationen i orden, utan efter liv att formas och förvandlas av.

Om det hjälper dig kan du ha med dig följande frågor in i läsningen:

  • Vad tror jag att Gud kärleksfullt vill visa i mitt vardagsliv med just de här orden?
  • Vill texten inbjuda mig till något som leder mig närmare Jesus?
  • Närmare mina medmänniskor på vårt klot?
  • Närmare ett tacksamhetens förhållande till vår skapelse?

Titta i backspegeln

Ett sätt att öva sig i att se Gud i vardagen är att använda ”backspegel”. Att någon gång under dagen ge några minuter åt, att tillsammans med vår Kärleksfulla Mästare, undersöka det senaste dygnet för att upptäcka hur Jesus, mitt i livet, blev synlig, fast jag kanske i stunden inte såg det.

  • Tänk efter vad under dagen du är tacksam för, och tacka Gud för det.
  • Påminn dig om vad som hänt under dagen och lägg märke till när du anade Guds närvaro eller ledning.
  • Fanns det tillfällen då du tog emot inbjudan till eller vände dig bort från tillfällen för växande kärlek?
  • Påminn dig om handlingar du ångrar.Be om Guds förlåtelse.
  • Bestäm dig för om du behöver försonas med någon du sårat.
  • Be om nåd för dagen som kommer och förmågan att än mer få syn på Jesu närvaro.

En viktig del i fastan är att avstå och att fokusera på något särskilt. Därför kan ett gott råd vara att inte göra allt som dessa ord föreslår. Utan att välja något som du vill och tror kan vara hjälpsamt i din förberedelse att ta emot detta stora som påsken berättar – att Gud själv, i sin son Jesus Kristus, lider, dör och uppstår för att de som tror på honom ska få liv, liv i överflöd och för evigt.