Illustration - människor

Internationell mission under fastan

En fasta med fokus på att avstå något för att ge vidare av det vi har fått. Att dela med sig bortom sina och världens gränser.

”Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter.”

Predikaren 11:1

Den lokala missionsförsamlingen hade fått kontakter i Polen och då landet blev fritt kom ett rop på hjälp från de nyfunna vännerna. Det var skriande behov av mjöl, då Ryssland inte längre försedde dem med vete.

En av församlingens bönder fick förfrågan om han hade möjlighet att kunna hjälpa vännerna på ett blindinstitut i Laski, utanför Warszawa. Det var skördetid och spannmålstorken var till bredden fylld med 10 ton fint vete. Lantbrukaren fyllde en vagn med 2300 kg av det fina vetet och åkte till den närbelägna kvarnen och malde vetet till mjöl, som sedan i 25 kilos säckar skickades med en hjälpsändning till Laski.

Bagaren på blindinstitutet sa att han aldrig någonsin hade haft så bra och fint mjöl och han hade aldrig varit med om att degen jäst så bra.

När sedan bonden lastade återstoden av säden och sålde det till spannmålsfirman, så var det fortfarande 10 ton kvar. Bonden hänvisade till bibelordet ovan och vittnar om hur han fick tillbaka det han skänkt, redan innan det kommit fram till mottagarna. Även om bagaren i Laski och de blinda barnen var fulla av tacksamhet, var det kanske bonden som var den som blev mest överraskad och välsignad av Gud och Guds enorma storhet och godhet.

Uppmuntran och utmaning

På vilket sätt kan du utifrån den utbildning, det yrke och den yrkeserfarenhet du har tjäna både Gud och människor i missionens syfte?

Låt oss tillsammans be för

Våra missionärer

Ann och Calle Sundberg, Kongo Brazzaville
Mamy Raharimanantsoa, Kongo Brazzaville
Petter och Andrea Hermansson med familj, Ecuador
Gunilla Eliasson, Ecuador
David Eriksson och Jesica Szlachota Eriksson med familj
En familj som vill nå onådda folk, vi kan pga säkerhetsskäl inte uppge var de finns stationerade.

Jesus svarade: ”Det är skrivet: ’Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.’

Matteus 4:4

Några kvinnor i 20 års åldern bestämde att de skulle ”grötfasta”. En av kvinnorna hade reagerat på att några jobbarkompisar i medelåldern vid lunchen satt och beklagade sig över att de behövde äta samma mat två dagar i rad.

Samtidigt hade kvinnan sett ett reportage från ett av världens många flyktingläger, där invånarna levde på majsgröt, inte bara två dagar i rad, inte bara två år i rad… utan kanske hela livet.

I samråd med en vän bestämde de sig för att under en veckas tid, försöka byta ut samtliga måltider mot gröt. Motivet var att dels identifiera sig med de som inte har möjlighet att kunna välja och vraka vad man ska äta, utan får vara tacksam för den mat som de har möjlighet att få tag i, och för att söka Gud.

Uppmuntran och utmaning

Hur kan du på ett för dig kännbart sätt avstå något, för att få en bättre förståelse för de som lever under svält och undernäring? Vad kan du avstå ifrån gällande föda?

Kanske att du genom att förändra dina kostvanor under fastan, kan ge en extra gåva till det arbete som vi tillsammans gör för att utrota fattigdom och avhjälpa nöd?

Titta gärna vilka projekt vi gör för att förbättra människors levnadsvillkor.

Låt oss tillsammans be för

De som svälter och inte har tillgång till mat och rent vatten, och låt oss be om mod och vilja för oss som lever med detta i överflöd, att förändra våra levnadsvanor så att det räcker till alla. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder.

”Men är de inte galiléer allesammans, dessa som talar?… – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar”

Apg 2:6-11

En pastor i Equmeniakyrkan har under 47  års tid samlat tomburkar och plastflaskor till förmån för Biblar till Kina. Han började 1973 och fortsätter fortfarande.

Oavsett om det är fest eller vardag, tomburkar från det egna hemmet eller från dikesrenen, har denna vår pastor plockat, samlat, pantat och skickat de pengar burkarna och flaskorna genererat, för att det kinesiska folket ska få möjlighet att läsa Guds ord på sitt eget språk.

Närmare 10.000 Biblar till Kina har finansierats genom detta samlande. Samme pastor har också under många år, fastat en dag i veckan och dessa pengar har skänkts till inhemska evangelister i olika länder.

Uppmuntran och utmaning

Många av oss har kanske fler än en bibel hemma i vår bokhylla. I andra delar av världen är en Bibel det som står högst upp på den egna önskelistan. I några av våra samarbetsländer är just hjälp att kunna köpa loss och möjliggöra fler troende att få sin egen bibel, något vi kan samarbeta kring. Ett av Equmeniakyrkans fokusområden är att nå de onådda och där ingår arbetet med att fler ska få tillgång till Guds ord på sitt eget språk.

Tänk om vi skulle räkna hur många Biblar och bibeldelar vi har hemma i våra bokhyllor och för varje Bibel vi har, bestämma en summa som vi skulle kunna skänka till missionens arbete för att fler ska kunna få tillgång till Guds ord på sitt eget språk.

Men minst lika viktigt är att vi själva ser vilken skatt Bibeln är och hittar en god vana och rutin för det egna Bibelläsanden. Kanske att fastan detta år kan få bli till hjälp för dig att hitta goda vanor för din Bibelläsning. Titta gärna på den föreslagna bibelläsningsplanen för fastan.

Kanske det kan vara en utmaning för fler att låta pengarna man får för tomburkar och flaskor skänkas till missionsarbetet. Pastorn ovan har mellan åren 1973 och 2019 samlat in närmare 100.000 kronor.

Låt oss tillsammans be för

Den förföljda kyrkan. Kristna är idag i många delar av världen förföljda för sin tro på och efterföljelse till Jesus. Bed om fortsatt frimodighet och om kraft och beskydd. Bed särskilt för de konvertiter som blivit utvisade från Sverige, till länder där kristna på olika sätt förföljs.

”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig”.

Johannes 17:21

En av Equmeniakyrkans församlingar som har en vänskapsrelation med en församling i Ryssland har på olika sätt hittat vägar att mötas, bygga relation, utbyta erfarenheter, men också för att be tillsammans.

Förutom ekonomisk hjälp till kyrkbygge och att besöka varandra, har den grupp kvinnor som sin vana trogen möts till bön hemma i Sverige, också haft gemensamt bönemöte med en grupp ryska kvinnor i vänförsamlingen.

Man kopplade helt enkelt upp sig via internet och sedan bad man både på ryska och svenska. Förstod de varandra? Nej, men det var av underordnad betydelse, de möttes i bön och där fördjupades relationen.

En av de församlingar som inom Equmeniakyrkan gjort en omstart, satsade i samband med att de sökte nya vägar att vara församling i Sverige och sin stad, också på att odla vänskapsband med en församling i Spanien.

En av församlingens medlemmar som också var pastorsstudent, valde att läsa en kurs i Spanien och blev under en halv termin en del av vänförsamlingens gemenskap och bodde hemma hos pastorsfamiljen.

Detta ledde bland annat till att de båda församlingarna hade en gemensam bönenatt där de delade böneämnen och bad med och för varandra via Skype (genom att koppla upp sig på internet och ha kameran i gång på datorn kan man både se och bli sedd av varandra).

Uppmuntran och utmaning

Vi bor i ett av världens mest individualistiska länder, hur påverkar det vårt böneliv? Vad kretsar dina böner kring? Låt fastan bli ett tillfälle att fördjupa förbönen för vår värld och vårt internationella arbete. Du kan följa vår gemensamma förbönskalender där böneämnen både för Sverige och världen lyfts fram.

Bönen är en viktig del i det som är ett av Equmeniakyrkans fokusområden, utveckla kyrka och församling.

Låt oss tillsammans be för

Våra systerkyrkor och deras engagemang för att nå fler och plantera nya församlingar och för de församlingar som idag kämpar och söker nya vägar till utveckling och förnyelse.

”Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal”.

Ordspråksboken 22:6

En församling i Equmeniakyrkan som knutit en missionärsfamilj lite närmare till sig, i det vi kallar ”församlingens missionär”, ville att barnen i församlingen skulle bli engagerade i missionen.

Då de funderade på vad som skulle kunna vara relevant och viktigt och engagerande för församlingens barn, så gick tankarna till barnen i missionärsfamiljen. Vad behövde de? Vad längtade de efter och skulle bli glada över att få?

Det är ju inte så lätt att veta, men pengar samlades in och så fick missionärsbarnen själva välja vad de tyckte att det behövde och längtade efter. De kom att köpa ett riktigt coolt dataspel med tillbehör så som konsoler etc. Var det verkligen en god prioritering kan man tänka? Ja, det var det. För barnen i deras nya hemland har det på flera plan blivit till riktigt stor välsignelse, och för barnen hemma i Sverige blev missionen konkret.

Uppmuntran och utmaning

Vi lever i en global värld och tid där den yngre generationen inte delar upp världen på samma sätt som tidigare generationer lärt sig att göra.

Hur uppmuntrar vi våra barn och unga till missionsengagemang? Är du förälder, mor- eller farförälder, hur kan du vara ett föredöme för de yngre generationerna både vad det gäller att ta till sig information om missionsarbetet, engagera sig, be för och offra till vår gemensamma internationella mission? Ta tillfälle under fastan att tillsammans med någon i en yngre generation be och samtala om mission.

Låt oss tillsammans be för

För våra barn och unga både i Sverige och utomlands. Om att de ska få möjlighet att växa upp under fred och frihet, i trygghet där deras behov blir tillgodosedda och att de får möjlighet att upptäcka vem Jesus är och vandra i gemenskap med Honom.

Titta gärna i projektkatalogen och be för de projekt som relaterar till barn och unga.

”Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet, så att resultatet svarar mot den goda viljan – allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet”.

2 Korintherbrevet 8-15

En av de senast startade församlingarna i Equmeniakyrkan tog redan från början, trots att man själv var beroende av bidrag, beslutet att 10% av de insamlade medlen skulle gå till det internationella missionsarbetet.

Uppmuntran och utmaning

Hur kan du som efterföljare till Jesus och ni i den lokala församling du tillhör, både vara givare och mottagare i relation till våra samarbetskyrkor i världen?

Denna typ av relation förutsätter att vi är öppna och ärliga med både våra behov och våra resurser. Att leva nära en församling i ett annat land, leder många gånger till den egna församlingens växt och utveckling. Flera av Equmeniakyrkans projekt jobbar med det mål som är att utveckla kyrka och församling. Titta gärna på möjligheten att få en relation till en vänförsamling.

Hur tänker du själv kring ditt offrande och givande? Har du en medvetenhet om hur mycket och till vad du ger? Kan 10% av insamlade medel vara något din församlings ska sträva efter att till och med sätta i budgeten? Kan man utmana varandra att 10% av det vi offrar och ger till kristet/församlingsarbete, ska gå till det internationella missionsarbetet?

Låt oss tillsammans be för

Oss som bor i den rika delen av världen, att vi ser vårt ansvar i att förvalta våra pengar så att det blir som Paulus skriver,

Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.

Bed om villighet att avstå för att andra ska få möjlighet till förbättrade levnadsvillkor, utbildning, sjukvård etc.

”Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur”.

2 Timoteusbrevet 2:2

Varje termin möts en grupp unga vuxna till missions- och lärjungaskolan Apg 29. Under tre intensiva månader får de med hjälp av varandra, goda ledare, pastorer och lärare hjälp att läsa och tolka Bibeln och utmanas i att vara en lärjunge till Jesus.

Varje skola består av elever och lärare från flera olika länder och just i mötet med syskon från andra länder, kulturer och traditioner, blir förståelsen och erfarenheten av vem Gud är större, än om alla hade kommit från samma land.

Det är inte bara roligt, härligt och fantastiskt att leva med människor från olika kulturer, men det är en viktig del i lärjungaskapet och att slipas i gemenskap med andra människor leder ofta till god växt.

Läs personliga vittnesbörd av unga människor som fått sina liv förvandlade genom Apg 29.

Uppmuntran och utmaning

Att utbilda bra pastorer och ledare är ett av fokusområdena för Equmeniakyrkans internationella mission. I vår projektkatalog hittar du flera projekt som handlar om just detta.

Har du själv haft möjlighet att gå en Bibel- eller lärjungaskola? Om du inte har det, sök tillfälle att göra det, t.ex. planeras kursen ”till jordens yttersta gräns” på Södra Vätterbygdens folkhögskola också till hösten 2020. Passa också på att under fastan inte bara läsa, utan också studera Bibeln. Ett tips är att göra det tematiskt där Mission kan vara ett tema du fördjupar dig i. Materialet ”Mission som förvandlar världen” kan vara en hjälp i dina studier.

Alla har inte samma ekonomiska möjligheter att komma iväg på en lärjungaskola som Apg29, det finns möjlighet att stötta de som inte har förutsättningarna genom ”Stöd en kompis”. Fasteperioden kan utmana dig att ge ett ekonomiskt bidrag som möjliggör för fler unga att komma iväg på lärjunga- och missionsskolan Apg29.

Låt oss tillsammans be för

De som i våra systerkyrkor just nu genomgår ledar- eller pastorsutbildning.

Vi stödjer utbildningar i projekten för att utbilda bra pastorer och ledare i:
Indien
Kina
Centralasien – Kaukasus
Ecuador
Ryssland
Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville)
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Vårt dagliga bröd en mänsklig rättighet

Jag var hung­rig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dric­ka, jag var hemlös och ni tog hand om mig

Matteus 25:35

Varje lördag under terminerna serveras en avgiftsfri lunch kl.12-14 i olika kyrkor i Stockholm genom nätverket Lunch i Gemenskap. Bakom arbetet står organisationen Ny Gemenskap vars vision är ett  annorlunda samhälle med en gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras och där ingen kallas avvikande.

Detta arbete drivs till stor del av volontärer som med glädje och tacksamhet tar av sin tid för att laga och servera mat och för att vara i gemenskap med människor som annars ofta lever i ensamhet.

Uppmuntran och utmaning

I ryggen har vi den internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter med bla artikel 11 som lyfter den grundläggande rätten för var och en att vara tryggad mot hunger. I Sverige kan du ge av din tid till människor som är hungriga och som står utanför gemenskap. Du kan också ge en gåva för arbetet för Mänskliga Rättigheter. Titta gärna vilka projekt vi gör för att stå upp för människors rättigheter.

Låt oss tillsammans be för

Den, vars dag präglas av att få det dagliga brödet och en trygg plats att sova på. Vi tackar för den som ger av sin tid att för en stund både ge mat och trygg gemenskap. Vi ber att fler på olika sätt skall stå upp och arbeta för märkliga rättigheter genom att bidra tid, kunskap och engagemang.

Aska