Klimat

Klimatfasta under fastan

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt.

Klimatfastan fokuserar på en hållbar livsstil och innebär att under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå från sådant som har negativ klimatpåverkan.

Klimatfasta kan innebära att i möjligaste mån avstå från resor och transportmedel som använder fossila bränslen. Under fastan 2021 är vi mitt uppe i en pandemi och resandet har på många sätt redan begränsats. Under fastan får vi försöka att göra det vi kan för att resa både på ett klimatsmart och smittsäkert sätt.

Klimatfasta kan också innebära att under perioden avstå från viss mat. Generellt behöver vi kraftfullt minska vårt matsvinn, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter säsong. Under fastan väljer vi därför det som i Sverige är en klimatvänlig och hållbar kost som är framtagen med omsorg om naturen, djuren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat.

Klimatfasta kan också vara att uppmärksamma vår konsumtions miljöbelastning. Till exempel att göra så få inköp som möjligt under perioden. Det vi behöver kan vi försöka låna eller dela med andra.