Fastan

Material för fastan

Texter

Bibel och bön pdf

De nyskriva texterna för fastan har sammanställts i en utskriftsvänlig PDF. Kanske har du någon i din närhet som inte har tillgång till dator, då kan du ladda ner och skriva ut alla texter här.

Bilder

Bilderna nedan går att ladda ner och får gärna användas i era kanaler när ni kommunicerar kring fastan. Ladda ner en enstaka bild genom att klicka på den du vill ha och välj ladda ner. Ladda ner alla med knappen nedan.