Forskningsrådet

Equmeniakyrkans forskningsråd är rådgivande i arbete kring forskning. Det kan gälla om vi ska stödja forskningsprojekt, arrangera konferenser, seminarier med mera.

Equmeniakyrkan har ett intresse för kyrkorelevant forskning och forskningsrådet vill tillsammans med Teologiska Högskolan, Stockholm (THS) men också med andra aktörer främja och sprida information om kyrkorelevant forskning. Det kan gälla teologisk forskning, men också mycket mer. Genom detta vill vi stödja församlingar, Equmeniaföreningar och samhället.

Därför vill vi bygga upp ett nätverk av personer och organisationer som själva forskar eller har ett intresse att följa det vi gör. Några gånger om året planerar vi att skicka ut ett nyhetsbrev via e-post med information och inbjudningar till konferenser och andra samlingar.

Du som arbetar med, eller känner till forskning som är relevant för Equmeniakyrkan, får gärna kontakta oss bland annat för att vi skulle vilja uppdatera vår databas.

Vill du vara med i vårt nätverk och få våra nyhetsbrev med information om kyrkorelevant forskning, eller vill du av någon annan anledning kontakta Equmeniakyrkans forskningsråd?

Skicka ett mail till forskningsrad@equmeniakyrkan.se.

I forskningsrådet ingår

Sofia Camnerin
Arne Fritzson
Göran Gunner
Linda Joelsson
Lennart Molin
Ulrika Svalfors