söndagar-hagerius-webben-header

Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över söndagarnas texter.

De här predikningarna kan, utöver att ni ser på dem själva, även läggas på er webbsida eller användas i söndagens gudstjänst när ni möts i kyrkan eller hemma.

Söndag morgon publiceras också predikan på Youtube där du kan titta och dela den vidare till andra.

Prenumerera

Få mail varje fredag med veckans predikan

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

2024-03-03 | Tredje söndagen i fastan

Mitt val är mörker eller ljus

Söndagens texter är radikala i sin pedagogik. De utmanar föreställningen om att våra val kan vara neutrala, att vi inte behöver ta ställning. Men även ett ickeval är ett ställningstagande. 

Bibelord
Första Samuelsboken 17:40-50 (bibeln.se)
Efesierbrevet 5:1-9 (bibeln.se)
Lukasevangeliet 11:14-26 (bibeln.se)

2024-02-25 | Andra söndagen i fastan

Lita på Gud och håll ut!

Livet är oftast både och. Det är kamp och oro, och mitt i detta svåra kan det finnas skratt och glädje. Söndagens ärende handlar om uthållighet. När det är som svårast och du inte vet hur du ska ta dig igenom, håll då ut i förtröstan på Gud. Efter långfredag kommer en påskdag.

Bibelord
Första Moseboken 32:22-31 (bibeln.se)
Andra Korinthierbrevet 6:1-10 (bibeln.se)
Mattesuevangeliet 15:21-28 (bibeln.se)

2024-02-18 | Första söndagen i fastan

Fly inte från det svåra

Det är inte enkelt att vara människa. Vi hamnar i och försätter oss i situationer som inte blir som vi tänkt oss. Då är det en frestelse att fly allt svårt. Denna söndagens texter har ett budskap som uppmuntrar oss att inte fly, utan erkänna och vara i det som är. Från Gud behöver jag inte fly med det som skaver, det går inte. Gud är seendets Gud, som ser allt, och känner allt i sin igen kropp, och som omsluter det med nåd. Det finns en väg vidare.

Bibelord
Första Moseboken 16:1-13 (bibeln.se)
Hebreerbrevet 4:14-16 (bibeln.se)
Matteusevangeliet 4:1-11 (bibeln.se)

2024-02-11 | Fastlagssöndagen

Utan kärlek är jag ingenting

Vad är kärlek? En behövande hör talas om Jesus och ropar Herre förbarma dig. Jesus svarar med en fråga: Vad vill du att jag ska göra för dig? I den frågan är kärleken förklarad. Samtidigt är kärlek mer än etik och moral, jag kan göra allt rätt men ändå sakna kärlek. Kärlek är ett mysterium att utforska. Denna söndag förbereder oss för den stora fastan som leder fram till påsk.

Bibelord
Jesaja 52:13−15 (bibeln.se)
1 Kor 13:1−13 (bibeln.se)
Luk 18:31−43 (bibeln.se)

2024-02-04 | Kyndelsmässodagen

Ge dina önskningar till Gud

Underskatta inte Guds förmåga att förstå och möta din längtan, även om du själv inte kan klä det i ord. Tänd ett ljus och låt det vara din bön.

Bibelord
Första Samuelsboken 1:21-28 (bibeln.se)
Första Johannesbrevet 1:5-7 (bibeln.se)
Lukasevangeliet 2:22-40 (bibeln.se)

2024-01-28 | Septuagesima

Väv ihop ditt liv med Guds liv

Många brev i bibeln inleds med hälsningen ”Nåd och frid från Gud”. Vad gör det för skillnad om vi ser hela världen och mitt eget liv som en gåva, ett lån från Gud? Och om jag önskar allt jag möter frid, och själv vill bidra till det?

Bibelord
Jeremia 9:23-24 (bibeln.se)
Första Korinthierbrevet 1:1-3 (bibeln.se)
Matteusevangeliet 20:1-16 (bibeln.se)

2024-01-21 | Tredje söndagen efter Trettondagen

Du tror tillräckligt

Till och med Jesus förvånas över tron hos en människa som inte hörde till de troendes skara. 

Bibelord
Första Kungabok 8:41-43 (bibeln.se)
Romarbrevet 1:16-17 (bibeln.se)
Matteusevangeliet 8:5-13 (bibeln.se)

2024-01-14 | Andra söndagen efter Trettondagen

Det är Jesus som gör den stora skillnaden

Jesus beskrivs som vändpunkten i historien.
Som gör det otänkbara tänkbart, det hopplösa hoppfullt.

Bibelord
Andra Mosebok 33:18-33 (bibeln.se)
Efesierbrevet 1:7-14 (Bibeln.se)
Johannesevangeliet 2:1-11 (bibeln.se)

2024-01-07 | Första söndagen efter Trettondagen

Närvaro och kärlek är startpunkten

I berättelsen om Jesus dop skildras hur himlen öppnas och en röst hörs som förklarar sin kärlek till honom och hur Anden som en duva sänker sig över honom. Jesu dop är unikt, och samtidigt en förebild för allas dop. Startpunkten på ett kristet liv.

Bibelord
Jesaja 42:1-7 (bibeln.se)
Apostlagärningarna 18:24-19:6 (bibeln.se)
Matteusevangeliet 3:13-17 (bibeln.se)

2023-12-31 | Första söndagen efter jul

Du är inte ensam

Jesus föds under enkla förhållanden, familjen blir en flyktingfamilj och runt dem mördas barn. Situationen är kusligt lik det vi ser hända idag i samma region. Det finns ett budskap till oss alla från Gud som på detta sätt föddes i vår värld.

Bibelord
Jeremia 31:15-17 (bibeln.se)
Galaterbrevet 4:4-7 (bibeln.se)
Matteusevangeliet 2:13-23 (bibeln.se)

2023-12-24 | Fjärde söndagen i advent

Idag föds Jesus i Gaza

I kyrkan jag besökte tidigare i år, i Betlehem i Palestina, ser julkrubban ut som ett sönderbombat hus, med sten på sten, och mitt i bråten ligger ett litet barn lindat. Det är en stark bild för att berätta om Jesus födelse och vad den betyder idag.

Bibelord
Jesaja 40:9-11 (bibeln.se)
Lukasevangeliet 1:46-55 (bibeln.se)
Romarbrevet 10:4-8 (bibeln.se)

2023-12-17 | Tredje söndagen i advent

När färdiga förväntningar står i vägen

Tredje advent handlar om Johannes döparen, som trots att han mött Jesus på ett spektakulärt sätt blir osäker på hur han ska tro om det han hör om Jesus. Osäkerhet behöver inte vara dåligt, det kan till och med vara en gåva att ta emot.

Bibelord
Jesaja 29:17-21 (bibeln.se)
Första Korinthierbrevet 4:1-5
Matteusevangeliet 11:2-11 (bibeln.se

2023-12-10 | Andra söndagen i advent

De snabba kickarnas Gud?

I advent läser vi profetorden som beskriver en annan möjlig värld. Det är hoppfulla beskrivningar av framtiden. Hur kan vi bevara hoppet i en orolig tid? Svaret som bibeltexterna ger denna söndag handlar om att öva sig i uthållighet.

Bibelord
Mika 4:1-4 (bibeln.se)
Romarbrevet 15:4-7 (bibeln.se)
Lukasevangeliet 21:25-36  (bibeln.se)

2023-12-03 | Första söndag i advent

Det finns hopp!

Den söndagen då det kanske är över en million gudstjänstfirare läser vi de mest radikala, visionära och hoppfulla bibeltexterna. Det går inte att få en bättre ingång in i ett nytt kyrkoår. Bli en del av Jesusrörelsen!

Bibelord
Sakarja 9:9-10 (bibeln.se)
Romarbrevet 13:11-14 (bibeln.se)
Matteusevangeliet 21:1-9 (bibeln.se)

2023-11-26 | Domssöndag

Då blir Gud allt, överallt.

Dömssöndagen är en hoppfull söndag. Profeten Hesekiels vision summerar innehållet det på ett poetiskt vackert sätt, om det vatten som strömmar från Gud: ”Där det vattnet rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva.” 

Bibelord
Hesekiel 47:6-12 (Bibeln.se)
Första Korintierbrevet 15:22-28 (Bibeln.se)
Matteusevangeliet 13:47-50 (Bibeln.se)

2023-11-19 | Söndag före domsöndag

Vad blir det av allt?

De stora frågorna om tidens slut kan kännas avlägsna. Klimatkrisen har fört dem närmare. Så kan också min egen död – när jag tänker på den –  göra att frågan vad det blir av allt kommer nära. Och från framtiden kan vi få vägledning här och nu. 

Bibelord
Amos 8:9–12 (Bibeln.se)
Filipperbrevet 3:20-4:1 (Bibeln.se)
Lukasevangeliet 17:20-30 (Bibeln.se)

2023-11-12 | Tjugotredje söndag efter trefaldighet

Svara inte med samma mynt

Andligt liv är inte något annat liv än vårt alldeles vanliga liv. Det är hur vi lever i våra relationer som vårt andliga liv kommer till uttryck. Den här söndagen handlar det om förlåtelse. 

Bibelord
Hosea 11:8-9 (Bibeln.se)
Första Tessalonikerbrevet 5:9-15 (Bibeln.se)
Matteusevangeliet 6:9-15 (Bibeln.se)

2023-11-05 | Söndag efter Alla helgons dag

Vad händer när vi dör?

Frågan om vad som händer när vi dör kan verka teoretisk eller filosofisk eller på sin höjd själavårdsmässig. Vi har alla relation till döden och till människor vi saknar. Men genom söndagens bibeltexter anar vi att frågan är större än så och handlar om hur vi lever våra liv här och nu.

Bibelord
Josua 1:10-11 (Bibeln.se)
Hebreerbrevet 11:13-16 (Bibeln.se)
Lukasevangeliet 20:37-38 (Bibeln.se)

2023-10-29 | 21 söndagen efter trefaldighet

Den andre är en av oss

Vem är samhället och vad menar vi med samhällsansvar. Det är lätt att börja betrakta samhället som något annat än mig själv och som något annat än kyrkan. Inkarnationen, att Jesus blir människa, utmanar detta.

Bibelord
Andra Moseboken 23:1-9 (Bibeln.se)
Andra Korinthierbrevet 8:9-15 (Bibeln.se)
Matteusevangeliet 12:15-18 (Bibeln.se)

2023-10-22 | 20 söndagen efter trefaldighet

Locka fram det bästa

Ingen människa finns till som en solitär, snarare blir vi till i mötet med den andre, med Gud och varandra. Detta möte kan locka fram det bästa.

Bibelord
Andra Timotheosbrevet 1:3-5 (Bibeln.se)
Matteusevangeliet 13:53-57 (Bibeln.se)

2023-10-15 | 19 söndagen efter trefaldighet

Tro som handling

Trosbekännelsen är en muntlig bekännelse som inte ska stanna i tanken utan uttryckas genom hela kroppen, också i det vi gör.

Bibelord
Josua 2:1-15
Hebreerbrevet 11:29-33
Markusevangeliet 2:1-12
(bibeln.se)

2023-10-08 | Tacksägelsedagen

Det finns anledning till lovsång

Att säga tack och sjunga lovsång betyder inte att förneka det som är svårt. Men även i livets utmaningar har lovsången en plats.

Bibelord
Lukasevangeliet 19:37-40 (bibeln.se)
Kolosserbrevet 3:16-17 (bibeln.se)

2023-10-01 | Den helige Mikaels dag

Tunn hinna mellan himmel och jord  

Att änglarna vandrar mellan himmel och jord i bibelberättelserna är ett tecken på en tunn hinna mellan världar. 

Bibelord
Första mosebok 28:10-17 (bibeln.se)
Uppenbarelseboken 5:11-14 (bibeln.se)
Johannesevangeliet 1:47-51 (bibeln.se)

2023-09-24 | Sextonde söndagen efter trefaldighet

Ett tecken på något ännu större

Om Jesus kan ge liv åt människor som dött i evangelieberättelserna, varför sker det inte med fler människor? Det är många som behöver liv då och nu.

Bibelord
Markusevangeliet 5:35-43 (bibeln.se)

2023-09-17 | Femtonde söndagen efter trefaldighet

Att välja det som är bäst

Att påstå att bara en sak behövs och är nödvändig är väldigt anspråksfullt. Det gör Jesus när han kommer hem till Marta och Maria. Vad kan detta enda vara?

Bibelord
Lukasevangeliet 10:38-42 (bibeln.se)

2023-09-10 | Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Enhet och gemenskap utmanar

Den treenige Guden är enhet och gemenskap, det är alltings ursprung och mål. Det är utmanande och ett perspektiv som ständigt behöver återvinnas. Ta emot Jesus förbön och låt ditt hjärta mjukna.

Bibelord
Johannesevangeliet 17:18-23 (bibeln.se)
Första Korinthierbrevet 1:10-13(bibeln.se)

2023-09-03 | Trettonde söndagen efter trefaldighet

Du är människa bland människor

Vår hållning kan utgå från det gemensamma, att vi alla är människor, vilket innebär en insikt att det kunde varit jag som flydde ett krig, som inte hade pengar tillräckligt, som hamnar utanför. 

Bibelord
Jeremia 38:7-13(bibeln.se)
Matteusevangeliet 7:12 (bibeln.se)

2023-08-27 | Tolfte söndagen efter trefaldighet

Gud vill din frihet

Det finns gott om regler och påbud i Bibeln att förhålla sig till. När vi närmar oss dessa berättelser för att söka vägledning kan vi ställa oss frågan: Är det som står för Guds skull eller är det för min skull? 

Bibelord
Andra Moseboken 23:10-12 (bibeln.se)
Markusevangeliet 2:23-28  (bibeln.se)

2023-08-20 | Elfte söndagen efter trefaldighet

Varning för klassrumifiering

I kyrkan förenas vi i vår längtan och söker Gud gemensamt där vi befinner oss i livet.

Bibelord
Matteusevangeliet 23:1-12 (bibeln.se)

2023-08-13 | Tionde söndagen efter trefaldighet

Karismatiker är vi allihop

Hos var och en framträder Anden, skriver Paulus, så att den blir till nytta för fler.

Bibelord
Josua 24:16-18 (bibeln.se)
Första Korinthiebrevet 12:4-11 (bibeln.se)
Lukasevangeliet 9:46-48 (bibeln.se)
Psaltaren 28:6-9 (biblegateway.com)

2023-08-06 | Nionde söndagen efter trefaldighet

Små steg är alltid möjliga att ta

2023-07-30 | Åttonde söndagen efter trefaldighet

Andligt och mänskligt är två sidor av samma mynt

Ett andligt liv är inte skilt från vårt mänskliga, tvärt om är det i relation till allt skapat och levande som andligheten utspelar sig. 

Bibelord
Jeremia 7:1-7 (bibeln.se)
Romarbrevet 8:14-17 (bibeln.se)
Matteusevangeliet 7:13-14 (bibeln.se)
Psaltaren 119:30-35 (bibelegateway.com)

2023-07-23 | Kristi förklarings dag 

Det går inte att stanna tiden

En del ögonblick vill man hålla kvar, men det är inte möjligt och risken för sentimentalitet är stor. I kristen tro möter Jesus från framtiden. Det ger oss en riktning. 

Bibelord
Andra Moseboken 40:34-38 (bibeln.se)
Uppenbarelseboken 1:9-18 (bibeln.se)
Lukasevangeliet 9:28-36 (bibeln.se)

2023-07-16 | Sjätte söndag efter trefaldighet 

Följ mig, säger Jesus

I alla sammanhang utvecklas det särskilda ordningar och kulturer som kan vara viktiga. Men det är inte dessa ordningar som är viktigast i kyrkan, utan personen Jesus. 

Bibelord
Första Kungaboken 19:9-21 (bibeln.se)
Första Korinthierbrevet 9:19-26 (bibeln.se)
Lukasevangeliet 9:51-62 (bibeln.se)
Psaltaren 15 (biblegateway.com)

2023-07-09 | Apostladagen 

Varför är Petrus och Paulus viktiga i vår tid?

Jesus efterlämnar inte en bok, utan vittnen som såg och hörde, och helig Ande som påminner om detta.

Bibelord
Jeremia 1:4-10
Romarbrevet 16:1-7
Markusevangeliet 3:7-19 Psaltaren 40:6-12

2023-07-02 | Fjärde söndag efter trefaldighet 

Att tömma sig på fördomar

2023-06-25 | Johannes döpares dag

Förberedelsen är en del av resan

Före Jesus kom Johannes för att förbereda hjärtan att ta emot. Att förbereda sig för en resa är en del av resan och gör våra sinnen mer öppna för det vi söker och längtar efter när vi möter det.

Bibelord
Lukasevangeliet 1:67-80 (bibeln.se)
Jesaja 42:5-9 (bibeln.se)

2023-06-18 | Andra söndag efter trefaldighet

Det finns inga friska människior

Hur vi ser på oss själva kommer påverka hur våra gemenskaper ser ut. För det verkar som om det är lätt att trivas med människor som liknar oss själva. Jesus utmanar detta förhållningssätt. Så även min sjukskötaren som säger att det finns inga friska människor, utan bara odiagnostiserade människor.

Bibelord
Markusevangeliet 2:13-17 (bibeln.se)
Kor 1:26-31 (bibeln.se)

2023-06-11 | Första söndag efter trefaldighet

Det viktigaste tecknet på ett kristet liv

Dopet är en startpunkt för den som är kristen. Det är ett tecken som följer oss hela livet, som den djupaste och viktigaste identitetsmarkören. Att som troende leva i sitt dop påverkar alla andra livsval. Vilket tecken ska vi söka efter när vi utforskar vad det betyder att leva som troende och döpt? 

Bibelord
Apostlagärningarna 8:26-39 (bibeln.se)
Matteusevangeliet 3:11-12 (bibeln.se)

2023-06-04 | Heliga Trefaldighet

Treenighet förklarar Gud och förblir ett mysterium

Denna söndag inleds en ny period i kyrkoåret – trefaldighetstiden – som kan beskrivas som vardagstiden. När vi lämnar pingsten och de stora högtiderna jul och påsk har Gud förklarat sig genom Jesus Kristus och Andens utgjutande. Gud är treenig. Detta är ett sätt förklara Gud samtidigt som Gud förblir ett mysterium som väcker vår förundran.

Bibelord
Första Mosebok 18:1-8 (bibeln.se)
Apostlagärningarna 4:5-12 (bibeln.se)
Johannesevangeliet 11:18-27 (bibeln.se)

2023-05-28 | Pingstdagen

”Kom helig Ande!”

Jesus gör anspråk på att möta en människas törst. Det vi längtar efter har ett svar i honom. Tron öppnar dörren till Gud och för Anden som beskrivs som levande vatten i en
människas inre. 

Bibelord
Apostlagärningarna 2:1-11 (bibeln.se)
Johannesevangeliet 7:37-39 (bibeln.se)
Efesierbrevet 2:17-22 (bibeln.se)

2023-05-21 | Söndag före pingst

”Enheten är nyckeln för att förstå”

När Anden vägleder kommer orden från Jesus Kristus, som är ett med Fadern. Med Andens hjälp fortsätter kyrkan skriva Guds historia, i kontinuitet med bibelns berättelse.

Bibelord
Johannesevangeliet 16:12-15 (bibeln.se)

2023-05-18 | Kristi himmelsfärd

”Att finnas hos Gud”

Himmelsfärden är en fortsättning på uppståndelsen. Innebörden är att mänskligheten på ett nytt sätt genom Jesus Kristus finns i Guds gemenskap.

Bibelord
Johannesevangeliet 17:1-8 (bibeln.se)
Apostlagärningarna 1:1-11 (bibeln.se)

2023-05-14 | Bönsöndagen

”Dörren är alltid öppen”

Vad är bön och varför ska vi be om Gud redan vet allt? Jesus ger vägledning.

Bibelord
Matteusevangeliet 6:5-8 (bibeln.se)
Romarbrevet 8:24-27 (bibeln.se)

2023-05-07 | Femte söndagen i påsktiden

”Vi ber som vi tror”

Det är spännande att Jesus ber för lärjungarna och för oss alla andra. Jesus ber om att vi ska bli bevarade. Vad innebär det och hur går det till?

Bibelord
Johannesevangeliet 17:9-17 (bibeln.se)

2023-04-30 | Fjärde söndagen i påsktiden

”Älska varandra”

2023-04-23 | Tredje söndagen i påsktiden

”Att känna igen Rösten”

Den som har ett tränat öra kan känna igen en enskild stämma i en orkester.

Bibelord
Johannesevangeliet 10:22-30 (bibeln.se)

2023-04-16 | Andra söndagen i påsktiden

”Tvivla inte, utan tro!”

Berättelsen om Tomas finns för att alla vi skeptiker ska våga ta ett steg i tro.

Bibelord
Johannesevangeliet 20:24-31 (bibeln.se)

2023-04-09 | Påskdagen

”Livet i ditt liv”

Vad innebär det att Jesus uppstått från det döda? Att det finns hopp, att det stora börjar i det lilla, och det strukturella i det personliga.

Bibeltext
Johannesevangeliet 20:1-18 (bibeln.se)

2023-04-02 | Palmsöndagen

”Lev som om du tror”

Det är inte enkelt att förstå kristen tro enbart genom sitt intellekt. Vi tror för att förstå.

Bibeltext
Johannesevangeliet 12:1-16 (bibeln.se)

2023-03-26 | Jungfru Marie bebådelsedag

”Inget är omöjligt för Gud”

Marias fråga när hon får besked om allt som ska ske är hur detta är möjligt, hur det ska gå till? Svaret är att inget är omöjligt för Gud. Guds handlande i historien ger hopp om nutid och framtid.

Bibeltext
Lukasevangeliet 1:26-28 (bibeln.se)

2023-03-19 | Midfastosöndagen

”Fastans poäng är att äta”

Halvvägs in i fastan sker ett skifte. Det handlar inte längre om min kamp utan om det Gud ger. Jesus är livets bröd och den som äter det brödet har evigt liv.

Bibeltext
Johannesevangeliet 6:48-59 (bibeln.se)

2023-03-12 | Tredje söndagen i fastan

”En tro som bär när enkelt blir komplicerat”

Halvvägs in i fastan påminns vi om fastans innehåll och riktning. Vi övar oss i tro för ett liv som är komplicerat och oförutsägbart.

Bibeltext
Markusevangeliet 9:14-32 (bibeln.se)

2023-03-05 | Andra söndagen i fastan

”Det räcker att göra det du kan”

Högen av saker jag borde göra kan växa snabbt och när högen blir för stor följer en förlamande känsla.

En daglig övning under fastan när du summerar dagen som gått är att inte lista allt du borde gjort, utan istället notera det du gjort, och överlåta det till Gud.

Bibeltext
Markusevangeliet 14:3-9 (bibeln.se)

2023-02-26 | Första söndagen i fastan

”Ensamheten är en befolkad plats”

Jesus är i öknen i 40 dagar och får erfara att det är en befolkad plats. En röst ifrågasätter motiv, vill reducera hopp, att du ska ge upp.

Guds röst säger att du är älskad, att ditt vara är viktigare än ditt görande, att det finns en ljus plats nära mörkret. Håll ut, ge inte upp! 

Bibeltext
Markusevangeliet 1:12-13 (bibeln.se)

2023-02-22 | Askonsdagen

”Vad vill du att Gud ska göra för dig?”

Askonsdagen inleder den stora fastan, 40 dagar som leder oss fram till firandet av det stora mysteriet: Jesu död och uppståndelse.

40 dagar återkommer som en betydande period i bibeln. Jesus är 40 dagar i öknen, Moses 40 dagar på Sinai, och Elia 40 dagar på väg till Horeb där han möter Gud i en stilla susning. Gemensamt för dem alla är mötet med mysteriet som en start på något nytt.

Gud frågar Elia varför han har kommit till berget. Det är en fråga som du och jag kan ta med oss in i fastan. Annorlunda formulerat: Vad vill du att Gud ska göra för dig?

Bibeltext
Lukasevangeliet 5:33-39 (bibeln.se)