Teologiska rådet

Teologiska rådet ger kyrkoledningen råd i teologiska frågor. Rådet ska kvalitetssäkra, fördjupa och utreda. Det ska se till kyrkans teologi som helhet och hjälpa till att hålla ihop det teologiska arbetet.

Teologiska rådets medlemmar

Det finns många frågor som är aktuella när en ny kyrka bildas utifrån tre traditioner. Just nu arbetar rådet bland annat med frågor om mångfald, förslaget till Equmeniakyrkans nya kyrkohandbok, dop, medlemskap och vägen in i församlingen samt de ordinerade medarbetarnas ställning i kyrkan.

Eftersom detta är ett rådgivande stabsorgan till kyrkoledningen och olika frågor diskuteras kontinuerligt färdigställs endast vissa texter i publikationer. I pdf:en nedan kan du ändå få en inblick i några frågor gruppen diskuterar just nu.

Teologiska rådets medlemmar

Sofia Camnerin (ordf)
Arne Fritzson (sekr)
Hans Andreasson
Lena Bergström
Britta Bolmenäs
Thomas Kazen
Pär Axel Sahlberg
Karin Sporre
Per Westblom