Teologiska rådet

Teologiska rådet ger kyrkoledningen råd i teologiska frågor. Rådet ska kvalitetssäkra, fördjupa och utreda. Det ska se till kyrkans teologi som helhet och hjälpa till att hålla ihop det teologiska arbetet.

Det finns många frågor som är aktuella när en ny kyrka bildas utifrån tre traditioner. Rådet hanterar frågor som mångfald, Equmeniakyrkans kyrkohandbok, dop, medlemskap och vägen in i församlingen samt de ordinerade medarbetarnas ställning i kyrkan.

Eftersom detta är ett rådgivande stabsorgan till kyrkoledningen och olika frågor diskuteras kontinuerligt färdigställs endast vissa texter i publikationer. I pdf:en nedan kan du ändå få en inblick i några av gruppens frågor.

Teologiska rådets medlemmar

Lasse Svensson (ordförande)
Arne Fritzson (sekreterare)
Hans Andreasson
Lena Bergström
Britta Bolmenäs
André Jakobsson
Thomas Kazen
Karin Sporre
Per Westblom