Färska nyheter från Kyrkokonferensen

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 maj, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Under den första sommarvärmechocken tillbringade vi Kristi Himmelsfärdshelgen på Kistamässan och Equmeniakyrkans femte Kyrkokonferens. Värmen och stämningen var hög bland de 800-900 deltagarna. Temat var Ikläd er Kristus Rom.13:14.
Samlingarna, förhandlingarna, gudstjänsterna och alla de andra mötena var goda, intressanta och inspirerande. Vilka duktiga medarbetare vi har i kyrkostyrelsen, kansliet, pastorskåren och andra anställda och frivilligledare av olika slag!
De flesta beslut som fattades var utan stor dramatik och följde Kyrkostyrelsens förslag. Alla ombud hade möjlighet att göra sina åsikter synliga genom att skriva ner dessa på stora skärmar vid ett s.k. Påverkanstorg. På så sätt ändrades eller återremitterades motioner och förslag.

Det blev en del debatt gällande dopsynen i den ekumeniska överenskommelsen med svenska kyrkan. Till slut antogs Kyrkostyrelsens förslag. Svenska kyrkan kommer att ha sitt kyrkomöte till hösten och då besluta om samma dokument. Tillsvidare gäller den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Missionskyrkan.

Debatt blev det även kring ett förslag till uttalande gällande en uppmaning att inte köpa varor som Israel producerat på ockuperad mark. Förslaget återremitterades till nästa års Kyrkokonferens.
Det beslutades att utarbeta en vägledning för inkludering och mångfaldsarbete samt visa på finansieringsalternativ.
Manualen för beslutsfattande, dvs. konsensusmodellen, antogs för att börja gälla vid Kyrkomötet 2017.

Frågan om regionpengen samt hur församlingars löneadministration kan underlättas ska utredas.
Stor satsning planeras inom fortbildning och kompetensutveckling liksom inom mångfalds/flyktingarbete.

Det finns ca 200 församlingar inom Equmeniakyrkan som har 20 medlemmar eller färre. Flera läggs ner varje år. Vi minskar med 500–1000 medlemmar/år. Glädjande är att nya gemenskaper växer fram vilka på sikt kan bilda nya församlingar. Detta satsas det på i verksamhetsplanen. En ny gemenskap på ett trettiotal medlemmar hade alla åkt till konferensen och blev där välkomnade med stor glädje och känslosamhet.

2017 års Kyrkokonferens kommer att vara i Vårgårda under Kristi Himmelsfärdshelg, 25-27 maj. Hurra! Det är nära- då kan många åka dit.

Detta skriver Ingegerd Frick men även Bengt Frick och Emanuel Georgsson var ombud.

 

Ännu mera finns att läsa på equmeniakyrkan.se. Klicka på länken härintill.