Upprop – folkkampanj för asylrätt.

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 maj, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna Råd rekommenderar att skriva på Folkkampanj för asylrätt. På kyrkokonferensen i början av maj gjordes ett uppropet om detta. Sveriges Kristna Råds migrationsgrupp står också bakom detta upprop.

Regeringen har lagt fram förslag på flera lagändringar som försämrar villkoren för människor på flykt. Sveriges Kristna Råd (SKR) har svarat på remissen för lagändringarna, där vi som kyrkor ställer oss kritiska. Lagförslaget kommer bl a att begränsa möjligheter för asylsökande att få permanent uppehållstillstånd och försvåra familjeåterförening.

Du som vill protestera mot regeringens förslag till lagändring gällande asylrätt, skriv gärna på kampanjen för asylrätt och sprid till andra. Namnlistor ska vara inskickade senast 11 juni då namninsamlingen avslutas. I slutet av  juni ska riksdagen behandla frågan. Nya lagen beräknas träda i kraft 20 juli.

På anslagstavlan i Trollhättans Missionskyrka finns namnlistor uppsatta att skriva på.

Uppropet hittar ni här:

Folkkampanj för asylrätt, namnlista.

Här går det att läsa mera:

Stöd folkkampanjen för asylrätt