Välkommen och Tack!

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 september, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Välkomna Magdalena Ahlberg och Samuel Hammar!

Båda kommer att arbeta i vår församling, Magdalena med sång och musik för alla åldrar och Samuel med vårt ungdomsarbete i Equmenia. Vi hoppas att ni båda skall känna er välkomna hos oss, trivas och utvecklas i era nya roller hos oss. Vi önskar er båda Guds rika välsignelse i er gärning. Vid samlingsgudstjänsten 4 september hälsades Magdalena och Samuel välkomna.

Tack Anna-Lena!

Vi vill tacka Anna-Lena Englesson för de gångna årens musikskola i vår kyrka. Med sång och musik har du glatt oss alla vid många framträdanden i vår kyrka. Du har varit omtyckt av elever, föräldrar och av oss andra. Dina elever och körer har spridit glädje och välsignelse omkring oss. Guds välsignelse önskar vi dig!