En annorlunda gudstjänst 7 april kl 16

Välkommen på gospelmässa den 7 april kl 16:00.

Fokus ligger på nattvard och musik.

Projektkör under ledning av Magdalena Ahlberg Larsson medverkar.
Emanuel Georgson leder gudstjänsten.