Tre middagar

Tre middagar är samlingar i hemmiljö där vi får samtala med varandra utifrån tre teman: Vem är jag, Jesus i mitt liv och församlingen. Målet med samlingarna är att vi ska kunna lära känna varandra bättre. Dela något ur vardagslivet och ges tillfälle till att be för varandra.

Anmälningstiden är mellan 5 maj och 8 augusti.

Sedan kommer alla delas in i grupper om 7-8 personer.

Anmälan kan göras här.