Info om Corona och våra sammankomster

Trollhättan 2020-03-18 

Information angående församlingens verksamhet med anledning av coronavirusets spridning i Sverige.

Vi förstår att virusets spridning är en källa till osäkerhet, men vill uppmana församlingens medlemmar att inte gripas av oro och rädsla. Istället vill vi uppmuntra till ett ansvarsfullt agerande där vi tillsammans följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger. Utifrån det kommer vi förändra riktlinjerna kring en del av vår verksamhet.

Församlingsledningen tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där. Ni kan läsa mer på: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Församlingens styrelse träffas varje vecka, för uppföljning av situationen och nödvändiga åtgärder i vår församlingsverksamhet med anledning av Coronaviruset.

Vi har nu beslutat:

·   Att ställa in Gudstjänsterna, tills vidare.

·   Att göra uppehåll med vår verksamhet, tills vidare.

·  Att hålla kyrkan öppen med hjälp av frivilliga receptionister samt personal.

·  Att personalen jobbar vidare med att stödja människor i behov av stöd och tröst.

·  Att Församlingsmötet onsdagen 1 april 2020 är inställt

Ungdomsrådet ansvarar för hur barn- och ungdomsverksamheten påverkas och anpassas i den rådande situationen.

Gudstjänster finns som radio- & Tv-gudstjänster samt på vår hemsida. www.thnmk.se

Möjlighet till samtal: Behovet av samtal upphör inte i dessa tider, utan kanske snarare ökar.

Hör gärna av dig till vår pastor Emanuel Georgson: 0703-480395, eller pastor@thnmk.se

 

Så här kan vi minska smittspridning:

· Avstå onödiga besök till äldre och sjuka.

· Undvik att hälsa på andra med kroppskontakt.

· Är du sjuk, speciellt med infektion/luftvägssymtom – stanna hemma.

· Var noga med handhygien. Tvätta händerna oftare med tvål och varmt vatten i minst 20sek.

Församlingens gemenskap finns kvar även om vi just nu inte möts i stora sammanhang.

Tänk på dina vänner både i bön och handling. Slå gärna en signal till de som är äldre, sjuka, ensamma och de som kanske har en extra oro. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!

Tillsammans med Sveriges Kristna Råd ber vi för Sveriges ledning och folk

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.

Med önskan om Guds välsignelse

Styrelse och föreståndare för Trollhättans Missionsförsamling