Inställd verksamhet p.g.a. Coronarestriktioner

Med anledning av de senaste hårdare restriktionerna är församlingens samtliga verksamheter med fysiska samlingar inställda tills vidare. De som har möjlighet fortsätter på distans.

Detsamma gäller för Equmenias grupper, dessa är inställda för resten av terminen. Nytt beslut angående vårens termin fattas efter nyår.

Gudstjänster fortsätter sändas på församlingens Facebook-sida som tidigare, men utan deltagare på plats.