Equmenia Trollhättan

Equmenia är riksorganisationen som ansvarar för ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan. Equmenia Trollhättan är ungdomsföreningen i Trollhättans Missionsförsamling som bedriver församlingens ungdomsarbete.

Equmenia Trollhättan drivs som en ideell förening och leds av Ungdomsrådet (UR). Alla är välkomna – ung som gammal.

Medlemskap

Du är försäkrad när du deltar i våra aktiviteter oavsett om du är medlem eller inte, men genom att bli medlem får du rösträtt i föreningen och föreningen får större möjligheter att göra roliga saker.

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgift enligt nedan eller genom att skriva under med ditt namn hos din ledare.

Varmt välkommen med!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Equmenia Trollhättan är 200:–/år oavsett hur många grupper du är med i. Medlemsavgiften är viktig för oss, men om du av någon anledning inte kan betala räcker det med namnunderskrift för att bli medlem.

Inbetalning kan ske via swish eller bankgiro:

Betala via bankgiro till BG 687-7120, ange barnets namn och grupp under ”Meddelande om OCR-nr ej finns”.

Betala med Swish till nummer: 123 320 5853. Ange deltagarens personnummer (10 siffror), namn och grupp (t.ex. scout och/eller ff).

Equmeniaveckan

TisdagScout18:00
Fredagff (udda veckor)18:00
SöndagSöndagsskola11:00

Välkommen till någon av våra grupper!