Samlingshögtid

Emanuel Georgson, Kören Frequens, Magdalena Ahlberg Larsson. Predikoserie del 1. Varför ska man be? Se notis i Bladet.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med din aktuella kategori:

Kopierad!