Lokal uthyres

Kontor/Förskola/mottagning

Totalyta 290 m2, Kök, 6 rum ca 11 m2 och ett större rum.

Lokalen har de senaste åren använts som förskola så kök och viss inredning för detta finns. Lokalen är dock helt anpassningsbar varvid det stora rummet kan göras om till mindre kontorslandskap. Ytor för utomhuslek finns.

Lokalen kan ej användas som handels/affärslokaler

Hyra 1140/m2