Missionskyrkans kör Frequens


Frequens är en blandad kör dit du är välkommen oavsett om du har varit med förut eller inte, om du är medlem i församlingen eller inte. Vi ser fram emot att träffa just dig!

Repertoaren är blandad och som regel sjunger vi på svenska. Målsättningen är att sjunga en gång i månaden i Missionskyrkans söndagsgudstjänster och att regelbundet vara med i de körprojekt som vi gör en gång per termin.

Vill ni veta lite av vad som händer i Equmeniakyrkans Sångarförbund tryck på länken nedan.

Equmeniakyrkans Sångarförbund

Terminstart tisdagen den 15 augusti kl. 19:00-21:00.
Uppsjungning söndagen den 3 september kl. 11:00 samt första söndagen i oktober, november och december. Utöver detta blir det ett julprojekt.

Vid frågor kontakta Magdalena Ahlberg Larsson, församlingsmusiker.
0765-608420
musiker@thnmk.se