Publicerat 

Missionskyrkans församlingskör

Nu börjar vi snart en ny terminen med församlingens kör. Hit är du välkommen oavsett om du har varit med förut eller inte, om du är medlem i församlingen eller inte. Vi ser fram emot att träffa just dig!

Terminsstart tisdagen 21 augusti 2018.

Kören övar varje tisdag kl 19:00 – 21:00 i missionskyrkans musikrum.

Missionskyrkans församlingskör är en blandad kör på ca 20 medlemmar. Repertoaren är blandad äldre och nyare musik och som regel sjunger vi på svenska. Målsättningen med våra övningar är att sjunga en gång i månaden i Missionskyrkans söndagsgudstjänster.

Terminsprogram

Vill ni veta lite av vad som händer i Equenias Sångarförbund tryck på länken nedan.

Equmenias Sångarförbund

Kontaktperson Magdalena Ahlberg Larsson.