Sång & Musik

Trollhättans missionskyrka har många samlingar där musiken står i fokus.

Barnrytmik

Välkommen till barnrytmik med sång, musik, rörelse och rytm. För barn 0-5 år med medföljande förälder /vuxen. Läs mer

Missionskyrkans Symphonic Band

Spelar du ett orkesterinstrument och vill vara med och spela i vår musikkår? Missionskyrkans Symphonic Band heter vår musikkår. Läs mer

Missionskyrkans kör ”Frequens”

Är du intresserad av att sjunga i vår kör?

Missionskyrkans kör ”Frequens” är en blandad kör på ca 20 medlemmar. Repertoaren är blandad äldre och nyare musik och som regel sjunger vi på svenska. Läs mer

Körprojekt

För aktuella körprojekt . Läs mer

Barnkör

Läs mer

Lovsångsgrupp

Vår lovsångsgrupp har vaknat till liv igen och leds av Kristina Catoni. Du är varmt välkommen att vara med. För mer information kontakta Kristina Catoni.
Läs mer.

Om du har frågor om våra musiksatsningar, kontakta då Kristina Catoni