Söndagsskola

Har du för mycket spring i benen under gudstjänsten? På söndagar i samband med gudstjänsten är alla barn välkomna till söndagsskolan.

Under höst- och vårtermin finns möjlighet för barn att få höra talas om bibelns spännande berättelser under gudstjänsttid på söndagarna. Barnen är först tillsammans med de vuxna i den stora gudstjänsten och efter ungefär en kvart får de gå ut till söndagsskolan i Storstugan.

Förutom att höra talas om Guds verk brukar vi sjunga, leka eller pyssla. När den stora gudstjänsten är slut fikar vi tillsammans med de vuxna i Café Nyfiket. På våren avslutas läsåret med en mysig söndagsskolfest på Vårhaga då vi leker och grillar korv och har det härligt tillsammans.

Alla barn, små och stora, är välkomna! Alla får plats i Guds familj.