Verksamhet

Församling

Trollhättans Equmeniakyrka har ca 270 medlemmar. Ungdomsarbetet som omfattar ca 60 barn drivs av vår ungdomsorganisation som heter Equmenia Trollhättan.

Nedan hittar du ett urval av samlingar och grupper som du är välkommen att delta i.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst varje söndag, samt även vid livets olika högtider så som barnvälsignelse, dop, konfirmation, bröllop och begravning.

Gudstjänsten är öppen för alla. Det betyder att det är en samling för alla som vill vara med, inte bara medlemmar.

Här tar vi upp frågor om livet och den kristna tron. Vi sjunger psalmer och lovsånger, deltar i böner, sång, musik och nattvard.

Gudstjänsten är även ett möte mellan människor, som samlas kring Jesus Kristus.

Senior – RPG

Seniorer och daglediga träffas på tisdagar förmiddag kl 10:30 ojämna veckor.

Dagledigträff bygger på en treklang med inledande andakt, god och glad gemenskap kring kaffeborden samt programinslag där sång och musik varvas med kultur, reseskildringar, samhällsfrågor m.m. Verksamheten drivs av församlingens lokala föreningen i RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)

Sommargården Vårhaga

Församlingens sommargård ligger några kilometer norr om Sjuntorp, alldeles vid sjön Trehörningen. 

Under sommaren förläggs det mesta av församlingens och Equmenias arbete till Vårhaga. Vi firar några gudstjänster, varje fredag har vi ett café med underhållning och ungdomarna har många samlingar här.  Under sommarlovet är kiosken och serveringen öppen alla dagar i veckan. Välkommen på någon av våra samlingar eller bara ta en fika. Läs mer

Varje sommar sedan mitten av 70-talet bjuder församlingen ca 50 barn på dagkollo i två veckor. De senaste åren tillsammans med Trollhättans stad.

Enskilda och föreningar kan från maj till september hyra hela Vårhaga, enskilda rum.
Läs mer