Trygga Möten

Trygga Möten är en av Equmenias grundutbildningar för ledare inom Equmenia. Den handlar om att du som ledare har en viktig uppgift i att skapa en trygg verksamhet, fri från kränkningar och övergrepp. Trygga möten är en obligatorisk kurs för scoutledare och Equmenias riksstämma har beslutat att Trygga Möten ska vara något som alla ledare i Equmenia deltar i. 17 juni – Läs här