Trygga möten – en kurs för ledare i Equmenia för att skapa trygga miljöer för barn

I alla Equmeniaföreningar ska ledare gå kursen Trygga möten, samt upprepa den var tredje år. Trygga Möten är en av Equmenias grundutbildningar för ledare inom Equmenia. Vi vill erbjuda en trygg miljö för barn och unga. Som församlingar, föreningar och ledare behöver vi möta barn och unga på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. Vi behöver också ha beredskap att hantera sådant som vi önskar inte ska hända, men som kan ske.

I kursen tas risker upp för kränkningar och övergrepp i verksamheterna och ger verktyg för att förebygga dessa. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet, det behövs i alla barn- och ungdomsverksamheter.

Trygga möten –
Nästa digitala kurstillfälle 7 mars

Välkommen att delta i nästa planerade kurstillfälle. I denna kväll kan du delta som enskild framför egen dator, eller som ledargrupp. Då sitter ni tillsammans framför en dator. Grupperna för samtal lokalt medan de enskilda deltagarna för samtal med varandra i digitala grupprum. Under kvällen kombineras korta föreläsningar, samtal i de lokala grupperna och korta reflektioner i storgrupp.

Trygga tillsammans

Equmeniakyrkan och Equmenia har tillsammans antagit riktlinjer för det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. ”Trygga tillsammans” är namnet på riktlinjerna och syftar till just det – att erbjuda miljöer i våra församlingar och föreningar där vi kan vara trygga tillsammans, både deltagare och ledare.