Publicerat 

Trygga tillsammans

Equmeniakyrkan och Equmenia har tillsammans antagit riktlinjer för det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. ”Trygga tillsammans” är namnet på riktlinjerna och syftar till just det – att erbjuda miljöer i våra församlingar och föreningar där vi kan vara trygga tillsammans, både deltagare och ledare.

Equmeniakyrkans bildarsamfund bedrev tillsammans med Equmenia arbetet för att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp.

Du hittar riktlinjerna som pdf här: Trygga tillsammans

En enkel folder
I kyrkan accepterar vi inga sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen anställd eller frivillig medarbetare har någonsin rätt att utnyttja andras tillit.
Ladda ner foldern

Kontaktpersoner på kansliet
Equmeniakyrkan
Christina Grafström, christina.grafstrom@equmeniakyrkan.se
08-580 031 75

Equmenia
Ola Rikner, ola.rikner@equmenia.se
08-580 032 20

Sveriges Kristna Råd har tillsammans med sina medlemsorganisationer tagit fram en skrift med riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Equmeniakyrkans och Equmenias riktlinjer ansluter till dessa.
Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer »