Bidra ekonomiskt till församlingens arbete

Du kan bidra på många olika sätt till Equmeniakyrkan Tumbas arbete.

Ett sätt att ge en ekonomisk gåva. Det kan du göra på våra gudstjänster och samlingar men också genom olika betalningstjänster.

Ge din gåva via:

Swish på nummer 1236011126

Bankgiro 5781-9831