Bidra ekonomiskt till församlingens och Equmenia Tumbas arbete

Du kan bidra på många olika sätt till vårt gemensamma arbete.

Ett sätt är att ge en ekonomisk gåva. Det kan du göra på våra gudstjänster och samlingar men också genom olika betalningstjänster.

Ge din gåva till församlingen

Swish på nummer 1236011126

Bankgiro 5781-9831

Ge din gåva eller betala din medlemsavgift till Equmenia Tumba

Swish på nummer 1231063981

Bankgiro 5242-0429