Hyra lokal i Centrumkyrkan

Du är varmt välkommen att hyra Centrumkyrkans lokaler när ingen annan verksamhet pågår.

Kontaktuppgifter för bokning

För bokning mailar du bokning.equmeniakyrkantumba@gmail.com eller ringer Ulf Löndahl  070-378 32 50 eller Staffan Persson 070-929 84 74.