Konfirmation

Konfirmationen börjar varje höst och riktar sig främst till dig som börjar åttan då.

Under konfirmationstiden får du chansen att umgås med mänsklighetens äldsta frågor; frågor om meningen med livet, om rätt och fel, och frågor som handlar om tro och Gud. Du kommer att tillsammans med andra ungdomar och vuxna att fundera och göra olika aktiviteter.

Hur vi lägger upp konfirmationen varierar från år till år, beroende på gruppen och ledarna, men varje år åker vi på ett konfirmationsläger tillsammans med kyrkor från resten av Stockholm och Mälardalen.

Vill du veta mer kan du också kontakta vår ungdomsledare Annika eller vår pastor Pär.

Konfirmation år 2022-2023

Vi vill bjuda in dig som är född 2008 och 2009 till konfirmationsläsning. Under hösten kommer vi att starta upp en konfirmationsgrupp på:

Tisdagar kl: 16.30 – 17.45 + några söndagar.

Så här kan en kväll se ut…

16.30 Mat

17.00 Dagens tema & kreativ stund

17.45 Avslutning

Under året kommer vi också att åka på ett gemensamt konfirmationsläger med andra kyrkor i Stockholmsområdet.

Konfirmationsåret avslutas med en konfirmationshögtid i september där familj och vänner får komma.

Söndag 25 september kl. 11.00-13.00 bjuder vi in till uppstart för konfirmation i samband med gudstjänst. Efter gudstjänsten är föräldrar och ungdomar välkomna att stanna på kyrkfika och prova-på-konfa.

Anmäl ditt intresse till pastor Pär.