Gudstjänster

Kristen tro innebär relation och gemenskap. Att fira gudstjänst är att komma till en rastplats. Att ungefär en timma i veckan få vara närvarande med sig själv, med andra människor och Gud är en viktig livspuls för många. Du är välkommen sådan som du är till gudstjänsterna i Centrumkyrkan.

Gudstjänsten är tänkt att vara mötesplats för olika åldrar och annat som gör oss unika. Bön, sång och musik och predikan är sådant som tillhör gudstjänstens form. Vi firar regelbundet nattvard.

Varje söndag klockan 11.00 möts vi till gudstjänst och därefter är du välkommen till fika och samtal.

Vi sänder också våra gudstjänster live på nätet via vår kanal på YouTube.

Nattvardsservisen.