Samverkan med andra

Vi samarbetar med andra föreningar och församlingar. Här är några av våra viktigaste samarbeten.

Asian Church for Christ – ACFC

ACFC är en annan församling, ansluten till Equmeniakyrkan. Sedan några år finns ACFC i Centrumkyrkans lokaler. Församlingen firar vanligen gudstjänst 17.00 på söndagar. En söndag varje månad är firar vi gemensam gudstjänst 11.00.

Mer information om församlingen hittar du på ACFCs Facebooksida.

Interreligiösa nätverket i Botkyrka

Botkyrka är en kommun med många trossamfund. Interreligiösa nätverket möts med viss regelbundet med syfte att upprätthålla kontakten med varandra och vara en samlad resurs till kommunen.

Hela Människan Huddinge/Botkyrka/Salem

Tillsammans med många kyrkor och församlingar i tre kommuner söder om Stockholm, är Equmeniakyrkan Tumba huvudman för Hela Människans lokala arbete. Läs mer och ge gärna en gåva till det diakonala och sociala arbetet på Hela människans hemsida.

Botkyrka folkhögskola

Sedan 1997 bedriver fem församlingar i Botkyrka en folkhögskola i Hallunda. Som en del av församlingens diakonala uppdrag möter skolan behov av grundläggande utbildningar och folkbildning. Du kan läsa mer om på Botkyrka folkhögskolas hemsida.