Spaljé

Syftet med Spaljé är att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar i behov av extra stöd. Vi strävar efter att stärka självkänslan och ge barnen nya goda nätverk som bygger upp och stärker dem i livet.

Vad erbjuder Spaljé?

Spaljé eftermiddag

Två eftermiddagar i veckan, måndagar och onsdagar, kl: 14.30 – 17.00, erbjuder Spaljé en meningsfull eftermiddagsverksamhet för barn och ungdomar i 9 – 12 års ålder. Direkt efter skolan finns det gratis mellanmål att äta, därefter kan man få hjälp med läxor, spela spel och pingis, pyssla, baka och skapa musik.

Varje eftermiddag finns det flera vuxna ledare på plats som lägger stor vikt vid att samtala, lyssna och finnas där barnen är just för att se, bekräfta och vara närvarande.

Spaljé läger

På skolloven; sport-, påsk-, sommar- och höstlov erbjuder vi olika former av lägerverksamhet, bl a dagläger och övernattningsläger. Syftet är att ge barn och unga en trygg plats att vara på under lov och samtidigt erbjuda enkla roliga aktiviteter som finns i vårt närområde.

Spaljé stöd

Spaljé stöd är en gruppverksamhet för barn i åldern 9-12 år som lever i familjer med någon form av ”krångel och trassel”, det kan t ex vara missbruk, sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande som krånglar till det i familjen, i relation till föräldrar och syskon.

Genom att träffa andra barn i liknande situation och få prata om hur det är kan man känna igen sig och känna sig mindre ensam, få stöd och hopp.

Vår förhoppning är att starta en grupp under hösten 2023.

Läs mer på sidan Frågor och svar om Spaljé.