Frågor och svar om Spaljé

Vilka är vi? 

Spaljé Tumba är en efterskolan verksamhet med fokus på att stödja barn och ungdomar som är i behov av en mindre grupp med flera närvarande vuxna.

Spaljé startade 2005 tillsammans med Equmeniakyrkan Tumba, Hela Människan Botkyrka Salem Huddinge och Studieförbundet Bilda. 


Vad innebär det att Equmeniakyrkan Tumba äger Spaljé?

Equmeniakyrkan Tumba är vår arbetsgivare och står för exempelvis personalens löner och avtal för lokaler osv. 

Måste man vara kristen för att gå hos er?

Nej. Alla, oavsett tro eller icke tro, är välkomna till Spaljé. 

Spaljé är en del av Equmeniakyrkan Tumbas sociala arbete. Spaljé bedriver ingen kristen undervisning. Däremot diskuterar vi gärna andliga tankar och frågor på barnets egna initiativ och önskan. 

Kostar det på Spaljé?

Nej, vi bjuder på gratis mellanmål. Vi vill möjliggöra att alla ska kunna delta oavsett ekonomi. 

Våra läger är också gratis. Dock kan en liten summa pengar ibland förekomma som en anmälningsavgift.

Hur finansieras Spaljé? 

Spaljé är en icke vinstdrivande verksamhet och kan endast bedrivas genom stöd från fonder och bidrag. 

Vad har ni för typ av kontroll på era ledare? 

Vi värdesätter högt att våra ledare har en tidigare relevant utbildning (ex socionom, diakon, beteendevetare, socialpedagog, fritidspedagog osv.) och personlig lämplighet. 

Alla som anställs får en utbildning kring Spaljé Tumbas arbetssätt och värdegrund samt löpande enskild- och grupphandledning. 
All personal lämnar årligen in ett utdrag från belastningsregistret