Styrelserna

Här hittar du vilka som sitter i styrelserna för Equmeniakyrkan Tumba och Equmenia Tumba. Du hittar också kontaktuppgifter ordföranden i styrelserna.

Ordföranden

Karin Strömberg Ekström, ordförande Equmeniakyrkan Tumba. kstrombergekstrom@gmail.com

Ulrika Östervall, ordförande Equmenia Tumba. ulrikaostervall@gmail.com

Ledamöter

Agnetha Strömbäck
Anna Törneke
Mats Lindgren
Marie Zingmark Huld
Peter Ottosson
Staffan Persson
Veronica Östervall