Styrelserna

Här hittar du vilka som sitter i styrelserna för Equmeniakyrkan Tumba och Equmenia Tumba. Du hittar också kontaktuppgifter ordföranden i styrelserna.

Ordföranden

Karin Strömberg Ekström, ordförande Equmeniakyrkan Tumba. kstrombergekstrom@gmail.com

Julia Brottman, ordförande Equmenia Tumba. julia.brottman@gmail.com

Ledamöter

Agnetha Strömbäck
Anna Törneke
Jacob Östervall
Marie Zingmark Huld
Peter Ottosson
Staffan Persson
Veronica Östervall